Guyon Banyumasan: Ilmu Dhukun Maning Kiyeeehh !!

Mbah Dhukun Kartamin pancen min uteke. Ketekan pasen Kaki Sartam sing tebat pasene dokter spesialis sarap dr Kaswad, palah aweh resep nyleneh kanggo jenthik tengaeh sing ora bisa deobahna ana setaun.

Priwe resepe ora nyleneh? Baline palah degawani uba rampe kaya dene wiji albasiah rong genggem (angger dietung cacaeh ana rong ewu wiji ndean). Kejaba kuwe, dheweke uga degawani conto lemah garing sing mbrengkel lan rong ewu plastik polybag.

Angger dhukun liya toli prentah supaya nggodhog wiji albasiaeh lan banyu godhogane supaya deombe, lemah garing mbrengkele supaya desebar neng patang penjuru umah? Ningen Dhukun Kartamin ora, palah wijine supaya digawe kecambah, banjur deblesek-blesekna aring lemah (media) isen-isen polybag.

Wong genah Kaki Sartam kepengin mari lan Mbah Dhukun Kartamin gole meden-medeni kayong medeni pisan ya manut bae. Wong genah jere mbah dhukun Kartamin angger driji tengaeh ora detambani cepet utawa suwe bisa marekna setrok lan bisa marekna lumpuh mati separo awak.

Merga gole meden-medeni kayong medeni pisan Kaki Sartam dadi manut.

Kaki Sartam ngeling-eling terus pitudhueh Mbah Dhukun Kartamin carane nggawe kecambah sekang wiji albasiah, nggawe media sekang lemah garing tur mbrengkel, ndhedher lan ngrumat winih ngasi wite dhuwur semeter.

“Wiji albasiah kiye dekum banyu umeb dhisit kit jam nem sore gutul jam nem esuk. Detirisna dhisit ana sejam, banjur desebar neng andhuk sing wis detelesi, terus detutup karo andhuk siji maning. Kocap wis rong ndina rong wengi wiji albasiah sing wis ngecambah deblesekna aring lemah (media) neng polybag cilik.”

Kaki Sartam mikir. Polybag rong ewu nggo deisi rong ewu kecambah wiji albasiah, sepira akeeh lemah mbrengkel sing nggo isen-isen polybag?

Sartam banjur kelingan maning, lemah garing tur mbrengkel ora kena degebugi kambi watu. Kudu dewenyed-wenyed kambi tangan tengene. Sedurunge dewenyed-wenyed ora kena desiram banyu dhisit. Kudu delakokna dhewek ora kena kongkongan.

Kaki Sartam bali sekang umaeh mbah dhukun Kartamin banjur pesen lemah garing sing mbrengkel ana patang grobag cilik. Saben esuk tangi turu dheweke ngremed-ngremed lemah kuwe.

Wong genah drijine padha kaku kabeh apa maning driji tengaeh ora bisa deobahna babar pisan, Kaki Sartam madan angel nglembutna lemah garing tur mbrengkel kambi genggeman tangan tengene. Kocap gole ngremed lemah garing tur mbrengkel wis lembut, dheweke nembe deisekna polybag. Kaya kuwe seteruse saben esuk-esuk tangi turu

Durung ngasi ngremed-ngremed lemah garing sing mbrengkellan nglebokna aring sewu polybag, ora kemakha Kaki Sartam ujug-ujug bisa ngobahna driji tengaeh. Kaki Sartam saking bungaeh ngasi njimprak-njimprak ora krasa.

Dheweke gagean aring umaeh mbah dhukun Kartamin. Kambi mblesekna dhuit satus ewu aring sak kathoke mbah dhukun Kartamin dheweke ngucapna kesuwun ana ping sepuluh.

Wong genah Kaki Sartam wis entong ana limang juta nggo ikhtiar nambani driji tengaeh sing ora bisa deobahna aring dokter sarap Yogya, Semarang lan dokter sarap Pegandhulan. (Hari Widiyanto)

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.