Drijine Kaki Marno Apes Pindho

Guyon Banyumasan atawa guyon ngapak. 

DRIJINE KAKI MARNO APES PINDHO..

Andhingane wingi dina Senen, 18/09/2017, para sedulur tani anggota Kelompok Tani Eka Karya sekang Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, padha setudi banding (Senen koh setudi banding? Dongane tolih senendi banding?) aring Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Sumber Makmur desa Maos Kidul Clacap, sing kedhapuk ngurus karantina lan penangkaran manuk kokok beluk.

Rekane, para sedulur tani Kelompok Tani Eka Karya sing agi ngupakara pertanian organik arep sinau mbrantas ama tikus mawa cara alami migunakna manuk kokok beluk.

Gutul Maos Kidul langsung nuju mburi bale desa Maos Kidul, ndeleng kurungan manuk kokok beluk sing gedhe lan amba pisan. Neng kono padha ngematna manuk kokok beluk sing agi dikarantina lan detangkarna, uga ndeleng bunker (bak) sing nggo ngingu tikus agan pakan manuk kokok beluk.

Marem ndeleng kokok beluk lan kurungan maksi banjur padha aring sawah, ngetutna Kaki Darjo Ketua Gapoktan Sumber Makmur sing uga ngrumat kokok beluk neng kurungan maksi. Dheweke agi ngarah tikus nggo pakan kokok beluk. Kaki Darjo pancen ndina-ndina pegaweane ngarah tikus nurut galengan lan saluran irigasi sawah nggolet leng tikus.

Rikala Kaki Darjo nglengkabna galengan kambi pacul, durung ngasi ngrogoh leng tikus, ujug-ujug ana tikus sing mlencing. Kaki Marno Ketua Kelompok Tani Eka Karya banjur mlayu sipat kuping nguber tikus. Dheweke trenggginas pisan nyekel tikus sing mlencing kuwe, wong genah jere kaki Daryo neng desane kaki Marno kewentar pawang tikus. Ningen kocap tikuse kecekel, tikuse nyathek. Driji tengaeh langsung klicir getih kecokot tikus.

Rampung ngarah tikus, Kaki Darjo banjur aseng rombongan padha dopokan neng umaeh. Sedulur sekang Wlahar Wetan seneng pisan ngrungokna Kaki Darjo ndopok. Utamane rikala kaki Darjo mlesetna singkatan ukara kaya dene KDRT: Kurang Dhuit Reang Terus; Mekonga: Ngemek bokonge tangga, lan sepenunggale.

Dopokan ngalor ngidul ora krasa wayah. Ngerti-ngerti wis jam lima meh sandekala. Rombongan pamitan bali. Kaki Darjo nguntabna bali ngasi rombongan munggah mobil kabeh.

Kaki Daryo perangkat desa sing ngeterna munggah neng jejer supir. Jebreettt.. lawang mobil sing detutup neng kaki Daryo keprungu manteb pisan.

“Iih.. ih.. ih.. ih..” ujug-ujug cangkeme Kaki Marno moni.

Wong papat sing wis padha munggah neng njero mobil kelebu supir lan Kaki Daryo banjur padha ndelengna Kaki Marno kabeh.

“Ih.. ih.. ih.. ih..” cangkeme Kaki Marno moni maning.

Wong semobil nembe padha rumangsa lamon drijine kaki Marno kecepit lawang mobil kocap keprungu jebred pas kaki Daryo nutup lawang mobil.

Wong semobil padha ngguyu cekakakan kabeh merga Kaki Marno sing wonge “macho” pisan, kumise njlapret raine kaya preman pasar koh drijine kecepit lawang mobil gole moni kemayu pisan, ih.. ih.. ih.. Pas kecempet gayane alus pisan kaya putri Solo. Wong semobil dadi gole ngguyu ngasi wetenge kaku ora menadheg-mandheg gutul pertelon Sampang.

Pancen driji telune ora klicir kaya rikala decokot tikus neng sawah. Kayonge tah esuk-esuk tangi turu driji telune kaki Marno bengkak.. hahahahaha…

Neng sawah drijine apes decokot tikus, pas arep bali drijine apes maning kecepit lawang mobil. Owalah Kaki Marno ..Kaki Marno.. drijine apes pindho apa enggane firasat arep olih lotre?? Ora sumbut temen trengginase nyekel tikus kambi trengginase driji telune kecepit lawang mobil?

*) Hari Widiyanto

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.