Kenang Apa Sartam Dewedeni Gandarwo?

Mayuh pada maca Guyon Banyumasan ning ngisor iki…

Neng desa Pegandhulan ana umah tua suwung tinggalane Mbah Madkasan peyayi sugih sing umure dawa pisan. Umah kuwe pekarangane amba. Seploke Mbah Madkasan seda, umah lan pekarangane ora kerumat.

Pekarangane kebek woh-wohane sekang winih sing ora sembarangan, bangsane pelem, jeruk, jambu lan liya-liyane. Wohe atub-atub. Sing met sapa bae sing galem.

Neng pekarangane mbah Madkasan, ana woh-wohan sing paling disenengi, ya kuwe jambu klutuk bangkok sing gedhne bisa ngasi secengkir. Rasane legi, daginge kandel merga wijine setitik tur maning wijine abang.

Sewijine dina, rikala Sartam agi met jambu kluthuk bangkok mboar-mboar karo mlayu sipat kuping, “GANDARWOOO… GANDARWOOOOO…”

Sewise gutul umah, madan suwe Sartam nembe bisa ngomong. Jere pas agi met, dheweke deweruih gandarwo ireng ndhetheng dedege sewit klapa. Kabeh awake kebek rambut.

Ora let suwe dheweke banjur kerawuhan arwaeh Madkasan karo ngronyem, “Hmm… nyong Mbah Madkasan .. nyong mangslup aring ragane Sartam.. Siki, poma depoma ora kena ana wong sing met woh-wohan neng pekarangane nyong. Padha penjorangan kabeh… rumangsa nandur ora, koh padha met? Siki, ora kena kabeh wong olih met woh-wohan neng pekarane nyong kejaba Kaswad”.

Seploke kuwe, wis ora nana sijia sing wani met kejaba Kaswad. Mulane Kaswad siji-sijine wong sing manen woh-wohane. Angger panen jambu, pelem, jeruk ngasi sekandi 50 kiloan. Angger depangan dhewek ora entong, ngasi dedol aring pasar Pegandhulan.

Sewise seprana-seprene Kaswad manen woh-wohan neng pekarangane mbah Madkasan, kiye nyong wingi nembe olih bocoran sekang Kaswad:

“Aja ngomong-ngomong ya… Sartam kae agi dhong dewedeni gandarwo lan kerawuhan arwaeh Mbah Madkasan anu lomboan. Ben wong-wong padha wedi ora wani met woh-wohan. Mula kuwe, nyong angger adol woh-wohan neng pasar dhuwite paro edhang karo Sartam”.

Oalah… Kaswad.. Kaswad. (Hari Widiyanto)

Gambar ilustrasi sekang Google

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.