Kak Seto, Wis 67 Taun Celukane Tetep ‘Kak’

Kak Seto.. seprana seprene wis sepuh. Wis 67 taun. Tetep celukane Kak. Jebule asli Kebumen presise Mertokondo. Mbaeh jenenge Mertodimejo. Kak Seto gedhene neng Klaten. Seprana seprene wis 50 taun urip neng Jakarta.

Sing nggumunaken.. Kak Seto rikala wingi, Jemuah, 5/05/2017, ketemu nyong lan kanca-kanca neng ruang transit auditorium IAIN Purwokerto, bar momong bocah Paud/TK se-Kabupaten Banyumas, tetep ngendikan kambi basa Jawa mlepes. Ora kaya nak ndulure nyong/anake bu lik, durung ana 10 taun neng Jakarta angger ketemu nyong wis ora gelem ngomong kambi basa biyunge dhewek.

Tur maning .. Kak Seto senajan wis profesor doktor, deweke tetep lembah manah alias andap asor. Karo sapa bae semanak utawa semedulur.

Oh iya. Kak Seto kuwe duwe sedulur kembar. Jenenge Kak Kresno. Padha-padha dadi akademisi uga. Angger Kak Seto neng UI, Kak Kresno neng Unair.

Kak Seto dadi wong kembar sing melu ngedegna perkumpulan bocah kembar ya kuwe perkumpulan Nakula Sadewa.

Kak Seto setuju lamon awake dhewek tetep kudu tetep mitutur kambi basa biyung. Merga basa biyung kuwe kelebu elemen nasionalisme.

Panjang umur ya Kak Seto.. senajan wis sepuh.. ningen awet nom lan esih tetep deceluk kak… (BNC/ Hari Widiyanto)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.