Sewulan Maning Pasa, Kabari Kanca-kanca | Geguritan Banyumasan

SEWULAN MANING PASA

Pancen sara nggolet arta

ora wengi ora rina

Awak dipeksa batin kesia-sia

ati kelara-lara

golet sing digawe nyambung nyawa, arane sega

 

direwangi ninggal desa

nyebrang segara totohane nyawa

adoh sanak lan keluarga

awak remuk ora dirasa

ati lara mung dijorna

 

muga-muga ndang ketekan urip sing mulya

nek wis mulya ora usah neka-neka

mayuh eling marang sing kuasa

mumpung isih nang dunya

nek mati banda ora digawa

 

makane ayo kanca-kanca ndang tobata

amerga pasa kurang telung puluh dina

sadurunge, kula lan keluarga

jaluk ngapura

muga-muga ketemu riyaya

para kadang sedaya mlebu suarga

 

(aja lali nek mlebu suarga HP-ne digawa, ben bisa ngabari kabeh kanca-kanca, Ngapunten sedaya lepat keluarga kula)

— disadur dari tulisan beredar di WAG

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.