Kang Ajud Kakehan Mangan Sate | Humor Banyumasan

 

Cerita humor banyumasan atawa guyon ngapak kyeh… Terbaru dan asli.. hehehe…

Geger…!! Wasjud alias Kang Ajud digotong meng rumah sakit, gara-garane lagi kondangan ning nggone Sumedi kakehan mangan sate wedus. Pancen ora lumrah, genah batir-batire njukute sate mung patang sindik, Wasjud njukute sisan rolas sindikat.

“Aja kakehan Jud, mbokan klenger!! ngko darah tinggine kumat!! angger klenger (semaput -red) sapa sing arep nggotong?”, ujare Dakim ngelingna Wasjud.

“Laah mumpung ana Kim, ora usah isin-isin… Sikat saja!”, jawabe Wasjud ora peduli karo nasehate Dakim.

“Tapi ente ngisin-isina koh”, ujare Dakim maning.

Jal jel, jal jel, Wasjud mangan sate rolas sindik, pokoke ora lingak ora ljnguk.

Bener omonge Dakim, ora let suwe… Brukkkkk! nglambruk… Wasjud klenger.

Wasjud langsung gagean digotong meng rumah sakit. Sohibul hajat Sumedi ya melu ngrerayang tamune sing semaput.

Dakim sing gregeten, masalahe deweke kudu mbatiri Wasjud ning rumah sakit.

“Kang Dakim, tunggoni Wasjud ya, kiye duit sajuta nggo mbantu pengobatan”, jarene Sumedi mbari nyerahna amplop. Sumedi terus metu sing kamar rumah sakit, balik meng umah nemoni tamu sing lagi pada kondangan.

“Kim.. mene Kim amplope”.

Hahhh!!! Dakim kaget weruh Wasjud ujug-ujug sadar. Lagi klenger krunguan temen angger soal duit, Dakim kantin.

Dakim terus nyerahna amplope. Wasjud gagean ngetung …

“Alhamdulillaah.. Ini namanya rejeki tak terduga Kim. Nyoh….. nggo kowe seket ewu bae, kena-kena nggo tuku mendoan… “.

Kekekek… kwkwkwkkkwkekwk….

Wasjud plencing mlayu ninggalna Dakim sing lagi mlongo, bengong ngadeg laler weruh polahe Wasjud.

“Dasar Ajud wong gemblung..!!! Kakehan udud mbako gorila!!” (*)

*) dikarang dening Jijing Faizin, guru Madrasah di Buniwah, Sirampog, Brebes

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.