Kebangetan! Kang Ajud Dipitnah Duwe Bisnis Prostitusi Online | Humor Banyumasan

Dopokan Banyumasan atawa guyon ngapak lakon Kang Ajud dilanjut maning lur…

Mbuh sing endi sumber beritane, Wasjud alias Kang Ajud dipitnah jarene mbuka bisnis prostitusi online. Kejem! pokoke kejem nemen berita kuwe.

Pokoke kaya disamber bledeg dina awan panas nggampleng (Indonesia: petir di siang hari), umahe Wasjud didemo atusan wong. Situasi wong-wong mau pada emosi, suasana umeb, gemluthuk, pengin ngantemi Wasjud karna wis gawe aib ning desa.

Untung bae Pak Lurah ana ning kono, terus lurahe gagiyan ngadem-ademi suasana sing wis lagi umeb kuwe …

“Dulur-dulur.. tulung tanang ndisit, masalahe kabare durung mesti bener, sapa ngerti kuwe kabar hoax”, jerene ki Lurah, orasi ning arep atusan wargane.

“Dudu hoax pak Lurah, tapi hoeex… hoeexx… pokoke Wasjud njijeni, ngrusak nama baik desa kita!”, ujare Kambal emosi. Warga liyane pada surak…

“Meneng ndisit, sing pada tenang … ngko njaluk keterangan sing Wasjude dewek, okeee?”

Akhire Pak Lurah mlebu umahe Wasjud, ngajak Wasjud metu sing umah kon njelasna permasalahan sing sabenere.. Wasjud terus ngomong ning arepe demonstran:

“Para sedulur, pengampurane… kabeh mau sing dituduhna jog inyong, kuwe kabar hoax. Ora Bener. Kuwe pitnah!”, jerene Wasjud gemeteran.

“Tapi wis gawe resah ning masyarakat..!”, Kambal tambah emosi.

“Kyeh tak jelasna…”, omonge Wasjud mbari ngusap keringet ning bathuke.

“Inyong duwe bandhot super, bandhot Garut, olih tuku regane sawidak rolas juta…”

Hehehehe Wasjud gemeter sampe salah ngomong rega weduse / duwite.

“Mbok-mbokan rika kabeh, para peternak, pengin duwe keturunan wedus sing apik, monggo meng umahku, ngko tek kawina, dipatilna… Cuma karna nyong tukune bandhot larang, ya sapa bae sing matilna, tak kenani biaya, sekali patil selawe ewu… paham?”

Huahahaha huahahah huahahah ..

Para demonstran sing maune pada emosi siki pada mbrehahah gemerah, gemuyu ngakak …

Ki Lurahe ya manthuk-manthuk nanti nyengir (mesem-mesem).

“Oooh … siki kowe bisnis patilan online ya Juddd…”

Kekek kekekek kekekeek…

“Pak lurah pan matiiilll…?”

Ajud.. Ajud .. 🙂

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.