Gupernur Ganjar Lanyah Basa Banyumasan

Gupernur Ganjar blanja ning Pasar Manis Purwokerto
Gupernur Ganjar blanja ning Pasar Manis Purwokerto

Gupernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Purwokerto Ramdan Denny Prakosa, lan Achmad Hussein Bopati Banyumas, dina Senin (19/12/2016) awan mau jam 12.00 WIB, neng Pasar Manis Purwokerto ngenalna dhuit kertas lan kencring anyar.

fb_img_1482148421962Gole ngenalna dhuit anyar, Gupernur Ganjar Pranowo nuku dagangan bakul Pasar Manis kambi dhuit anyar. Sedurunge nuku, gupernur aruh-aruh dhingin aring para bakul pasar kambi guyon. Eh, jebule, Gupernur Ganjar ya lanyah pisan ngomong nganggo basa Banyumas, cengkoke ya pas.

“Kepriwe kabare?” kambi rai sumringah Pak Gupernur nakokna kabar. Gayane ajeg, ya kuwe .. gaya cengengesan.

“Maen Pak,” wangsulane bakul lemper.

“Sae Pak,” wangsulane bakul rempeyek.

Sing padha ngiring-iringe kaya dene Pak Bopati Achmad Hussein lan Pak Ramdan Denny Prakoso Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto lan penggedhe-penggedhe liyane padha mesam-mesem ndeleng Pak Gupernur Ganjar gole grapyak aring para bakul.

“Pak, tukoni lah Pak lempere inyong,” Nini Tarisem tawa dagangane kambi njempling-njempling.

“Ya wis.. lempere rika pira seplastik? Aja larang-larang ngregani lemper aring nyong. Mengko dupeh nyong Gupernur gole ngregani larang-larang.”

Sedurunge Pak Gupernur aweh dhuit pecahan kertas anyar nggo mbayar lemper, dheweke njaluk aja delarangi.

“Lhaa ora larang Pak. Kur sepuluh ewu seplastik Pak,” omonge Nini Tarisem.

“Ya wis, tak tuku limang plastik,” omonge Pak Gupernur kambi aweh dhuit pecahan seket ewu anyar.

“Agi ngapa neng pasar Pak?” Pak Gupernur detakoni wong lanang sing pethukan, mantese wong kuwe kuli tagog Pasar Manis.

“Nyong agi becer kiye lah. Agi dekongkon bojone kon becer,” wangsulane Pak Gupernur.

Gayane gupernur Ganjar kambi pengunjung Pasar Manis
Gayane gupernur Ganjar kambi pengunjung Pasar Manis

Pak Gupernur nuku meh saben dagangane bakul Pasar Manis larik paling ngarep. Lumayan, awan kuwe para bakul Pasar Manis kepayon. Istimewane, para bakul neng Pasar Manis larik paling ngarep dadi wong Banyumas sing paling pisanan duwe dhuit pecahan anyar sing nembe ditokna neng Bank Indonesia Kantor Perwakilan Purwokerto.

Kenang apa Pak Gupernur Ganjar pinter lan lanyah basa Banyumasan? Merga asli Kutoarjo, lan kipraeh rikala dadi wakil rakyat neng Senayan makili Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga lan Kebumen. Tur maning, dheweke dadi mantune wong Purbalingga.

Sedawane neng Pasar Manis, Gupernur Ganjar akeh guyone lan akeh mrengese. Kabeh sing neng Pasar Manis dadi padha melu mrenges. ( Hari Widianto)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.