Neng pojok umah pas malem arep bada

baworKiye cerita Banyumasan. Nang tengah lawang ana ibu-ibu ndepipis, tanggane takon…

Tanggane : Rika lagi ngapa yu ? Deneng ndepipis kaya kuwe ?

Ibu-ibu : Ora papa… lagi kepengin nang kene bae

Tanggane : rika tah kepenak yah anake pada sukses kabeh ana sing dadi pejabat, ana sing dadi dokter, ana sing dadi manajer. Dadi angger arep bada kaya kiye ya ayem ora khawatir nyandang sing ora apik, beda karo nyong kaya kiye, aja maning nggo badanan, puasa nganti rampung be untung

Ibu-ibu : Alhamdulillah yu, mung sayang nyong ditinggal dewekan kaya kiye, gemiyen lagi esih ana bapane bocah tah mending ana sing kena diajak gendu-gendu rasa.

Barang pas malam Takbiran, ibu-ibu kuwe agi madahi beras arep nggo fitrah deweke, ana keponakane nggawa HP

Keponakan : Bugedhe, kiye ana SMS sakang Kang Draup ( sing dadi Pejabat nang Jakarta ) njaluk pangapurane pas bada arep silaturahmi maring pimpinan instansine disit nang Semarang, jare angger nyandak ya mampir, angger ora nyandak ya langsung bablas merga libure sedelat tok.

Mau sore kang Drais ( sing dadi dokter nang Bandung ) ya telpon jare njaluk pangapurane uga pas bada ora langsung bali mergane bojone karo anake njaluk liburan disit maring Bali.

Lha kiye miki kang Dahlan SMS maning ( sing dadi manajer nang Surabaya ) arep telpun maring Bugedhe, kiye bugedhe kang Dahlan arep ngomong.

Dahlan : Assalamu’alaikum yung..

Ibu : Wa’alaikumussalam warohmatullah, Dahlan sehat ?

Dahlan : Alhamdulillah sehat yung, nyong njaluk pangapurane sing akeh ya yung, pas Bada nyong kudu silaturahmi maring bose disit, bar kuwe ana acara meeting nang luar kota, Pangapurane yah yung ?

Ibu : Iya Dahlan ora papa, biyung uga njaluk pangapurane sing akeh yaah, sing penting koe pada seneng biyung uga melu seneng…

Sewise keponakane lunga, karo madahi beras fitrah mau si ibu kuwe banyu tangise mili dleweran nelesi pipi tuane sing wis kriput pas krungu suara takbir sekang mesjid.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar

Lailahaillallahu Allahu Akbar

Allahu Akbar Walillahil Hamd..

Nang batine si ibu karo ndonga, ” Ya Allah mugi-mugi putra-putrane kula diparingi kesehatan lan keslametan gole pada silaturahmi ”

————————

*KWEH SEDULUR…!* Wong tua sing gupak getih, sangang wulan ngandut nang weteng, ngrumati dong sering meriang lagi cilik, esih ngompol, esih ngising nang kathok, wayah bada kepengin kumpul karo anake be ora bisa. Anake Luwih mentingna pimpinane, bose, karo anak bojone.

Wong tua mung bisane nangis nlangsa nang pojokan umah, wis kaya kuwe be esih tetep ndongakna sing apik-apik nggo anake.

Muga-muga nyong sampeyan kabeh bisa dadi anak sing bekti maring wong tua, Tulung pomarong poma aja nganti gawe ati nlangsa maring wong tuane dewek utamane maring biyunge…

???

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.