R. Djaka Kaiman Tokoh Banyumas Raya

Dening: Hari Widiyanto

Jumenengan R. Djaka Kaiman Adipati Mrapat arep depengeti dening Forum Peduli Budaya Banyumas 2/7/2016 utawa tanggal 27 Ramadan 1437 neng eks Pendhapa Si Panji kota Banyumas. Lumantar pasugatan kiye, R. Djaka Kaiman amrih apike demaknani minangka tokoh kuna Banyumas Raya. Sebab, panjenengane panguasa Banyumas Raya sing kagungan pamikiran sing ngedab-edabi.

Panjenengane ngrumangsani Kadipaten Banyumas kuwe bumi perdikan. Kadipaten Banyumas angger detarik mundur turunan sekang Kadipaten Wirasaba. Kadipaten Wirasaba turunan sekang Kadipaten Pasirluhur. Kadipaten Pasirluhur turunan sekang kerajaan Pasirluhur. Kerajaan Pasirluhur turunan sekang Kerajaan Galuh Kuna neng ereng-ereng kidul Gunung Slamet.

Panjenengane mbagi papat Kadipaten Wirasaba kejaba nggo apikan aten aring sedulur kandhute garwane, uga kagungan pamrih pulitik konsupaya rakyat Kadipaten Banyumas makmur jibar-jibur. Panjenengane jumeneng Lurah Adipati njawane agi age-age madeg Sultan Banyumas. Wong genah Banyumas bumi perdhikan, koh ya gelem-geleme dengkuk-engkuk dening Kasultanan Pajang ngosi bapak marasepueh seda kapesan neng bumi Panjer?

Konsupaya para Adipati lan rakyat Banyumas sewise panjenengane ora kapesan maning, mula Kadipaten Banyumas kudu merdhika sekang panguasa Pajang. Rikala R. Djaka Kaiman jumeneng Adipati Banyumas, pamor Kasultanan Pajang molaih sumurup. Kasultanan Metaram urung madeg. Alas Menthaok esih alas gung liwang liwung, urung debabat dening Ki Gedhe Pemanahan, Ki Juru Mertani, lan Danang Sutawaijaya.

Mula kuwe angger maknani R. Djaka Kaiman minangka tokoh lawas Banyumas an sich kabupaten padha bae ngasorna pamor R. Djaka Kaiman. Mula, para pemimpin lan penggedhe neng Banyumas Raya jaman sekiye amrih apike nuladhani pamikiran mandhiri lan merdhika Kadipaten Banyumas sekang Pajang. R. Djaka Kaiman kagungan pamikiran lamon kawit jaman kuna-mekuna bumi Banyumas Raya biasa dengkuk-engkuk dening kekuatan sing lewih gedhe. Kurang lewieh kudu padha kagungan pamikiran lamon bumi Banyumas Raya kawit gemiyen dengkuk-engkuk dening kekuatan sing lewih gedhe konsupaya bumi Banyumas asor.

Apa para sedulur Banyumas Raya ora kelingan, barengan karo kebabare Undang-undang Pemerintahan Daerah, eks Kotatip neng endi bae padha dadi Pemerintah Kota, ningen Kotatip Purwokerto lan Cilacap ora dadi Pemerintah Kota? Manggua dadi Pemkot, neng bumi Banyumas Raya tulih ana 4 Pemkab lan 2 Pemkot, cukup nggo syarat dadi Provinsi Banyumas Raya.

Mula kuwe, kipraeh R. Djaka Kaiman bisa depadhakna karo lambang-lambang Banyumas Raya kaya dene Gunung Slamet sing njemugrug neng wewengkon Banyumas Raya lan Kali Srayu sing tuk lan ilene neng wewengkon Banyumas Raya. R. Djaka Kaiman bisa demaknani dadi simbol mandirine Pemkab se-Banyumas Raya supaya mandiri dadi Provinsi. Konsupaya dhuit pajek montor ngglontor kabeh aring Pemkab lan Pemkot se-Banyumas. Khasile, dalan gedhe amba-amba lan alus-alus. Infrastruktur uga dadi sengsaya kumplit.

Maknani R. Djaka Kaiman minangka tokoh lawas Banyumas an sich Kabupaten, padha bae karo maknani mendhoan minangka panganan khase wong Banyumas an sich kabupaten. Mendhoan tulih panganan khase sedulur penginyongan Banyumas Raya, udu kur panganane wong Banyumas Kabupaten? (Hari Widiyanto, pemerhati budaya Banyumas)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.