Merga si Landung nyopot colokan ‘alat bantu ambegan’

bodohBanyumasNews.Com – Kiye cerita nganggo basa Banyumasan, disadur sekang cerita sing semebar ning media sosial. Kaya kiye ceritane. Ning sawijineng dina ana bocah arane Landung (pangapurane sing duwe aran Landung, kiye dudu aran sing sabenere). Dheweke urip lan sekolah ning desane dhewek. Ora usah disebutna aran desane, pokoke desane Landung kalebu desa sing terpencil kaya kuwe.

Kabeh kanca sekelase dheweke banget sengit karo Landung. Mergane si Landung kuwe jan bodone ora memper, bodo ora ketulungan. Semono uga guru kelase. “Kowe dadi bocah koh bodo temen, marakna Pak Guru edan”, kaya kuwe ngendikane Pak Guru saking gregeten maring kebodohane si Landung.

Sawijineng dina biyunge si Landung mertamu maring sekokahan, dheweke pengin weruh apa sing dikakokna dening anak lanange sing dearani Landung kuwe. Pak Guru cerita maring biyunge Landung kahanan apa anane. Blakasuta Pak Guru ngendika angger si Landung bener-bener ora ketulungan bodone. Landung jare Pak Guru bijine ala terus, gawe isin sekolaha, malah jarene Pak Guru seumur-umur nembe nemoni bocah sing bodone kaya Landung.

Biyunge Landung ora terima anak lanange diina-ina. Terus Landung kon metu sing sekolahan kuwe banjur pindah sekolah liyane. “Pati-pati delebokna sekolah ya kerana anu bodo, supaya dadi bocah sing pinter, lha koh malah debodok-bodokna” ujare biyunge.

25 taun sewise kedadian ning sekolahan kuwe, Pak Guru mlebu rumah sakit gara-gara serangan jantung. Dokter nein saran Pak Guru supaya dioperasi. Geliseng cerita, akhire Pak Guru dioperasi ning rumah sakit. Operasi lancar tanpa alangan. Sawise operasi, Pak Guru nyoba melek, mbukak mripat, ning arepe dheweke ana Pak Dokter lagi ngadeg ning pinggir dipan. Pak Guru kaya-kaya arep ngendika matur maring Pak Dokter sing bar ngoperasi dheweke.

Ijig-ijig… Pak Guru kayong abot alot anggone arep ngendika… mripate uga merem maning, raine katon abang ireng, kayong panik, sinambi sirahe gedhag-gedheg, tur saya suwe pucat… Pak Guru ngangkat tangan kaya arep ngingetna Pak Dokter apa sing dedeleng neng arepe deweke, tapi ana ning mburine Pak Dokter.

Ning wis telat… Pak Guru ora ketulung. Pak Guru ninggal dunya. Pak Dokter nylingak maring mburi… Ooalah yung.. yung… Pak Dokter weruh si Landung sing kerja dadi tukang bebersih (cleaning service/OB) ning rumah sakit kuwe, nembe bae nyopot colokan alat bantu ambegan atawa pernafasan, diganti colokan alat nyedot lebu (vacum cleaner).

Innalillahi …

Sedulur, apa rika pada ngira angger Pak Dokter ning cerita kuwe mau si Landung? Angger ya, rika katon kakehan melu pelatihan motivasi… ari ora ya kakehan nonton sinetron atawa film India he3 … (BNC/phd/*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.