Rejeki Ilen Kali Klawing

B4zfjbwCYAEeAmH.jpg thumbPurbalingga duwe kali Klawing sing ngliwati pirang-pirang desa lan kecamatan. Tuk kali Klawing nang Gunung Slamet iring wetan njuran mili adoh tempuk maring kali Srayu nang kecamatan Somagede, Banyumas. Kali Klawing nduweni pirang-pirang crita sing ngemu sejarah. Malah ana kemungkinan dadi salah sijine pusat peradaban neolitikum antarane 5000-10.000 taun kepungkur. Data nang Museum Purbalingga wis ana 24 situs sejarah sedawane kali Klawing. Ana 21 jejak sejarah, 8 watu menhir uga 42 ewu alat watu liyane sing wujud gelang, sisir, beliung lan sepenunggale. Mung bae urung nemu rangka menungsa nggo nguwatna temuan barang-barang jaman purba kuwe.

Saliyane ngemu sejarah kali Klawing uga pirang-pirang potensine. Ana potensi ekonomi rupa pasir sing biasa dejukut nggo mbangun gedhong, iwak kali sing gurih tur legi, krikil utawa watu sing bisa nggo gawe mata ali-ali, bandhul kalung utawane liontin. Ana watu le sang du christ, pancawarna, badar besi, biduri lumut, naga sui, kinyang uga ana fosil kayu.

golet watu ning kali Klawing (foto: @puadhasan)
golet watu ning kali Klawing (foto: @puadhasan)

Malah winginane ana tim sekang Museum Geologi Bandung teka saprelu nganakna penelitian anane potensi batu mulia rupa le sang du crist utawa watu kristus. Alesane watu kiye dadi goletane para kolektor watu sing ora nang dalam negri thok malah tekan Prancis mbirengan. Dadi pihak Museum Geologi Bandung kudu duwe koleksi lan rinciane.

Potensi iwak ana nang sedawane kali Klawing, werna-werna rupane tur enak rasane. Ana melem, tawes, baceman lan sapanunggale. Mulane angger liwat pinggiran kali Klawing gampang pisan ketemu wong jejer-jejer nunggoni walesan utawane padha njala. Debet banyune uga akeh. Mulane kawit taun 2010 debangun Bendungan Slinga nang kecamatan Kaligondang sing anggarane 47 milyar lewih. Bendungan kiye mengko-mengkone bisa ngileni sawah nganti 6.727 hektar. Dadi masrakat bisa ngumat sawah ora kangelan banyu. Sawise rampung gawe bendungan kuwe njuran arep ana Tahap II sing rupa pembangungan jaringan irigasi nggo 3 kecamatan; Bojongsari, Purbalingga lan Kemangkon sing ngileni sawah antarane 6 ewu hektar sing ngentekna biaya 50 milyar sekang APBN.

Bendungan Slinga (foto: @puadhasan)
Bendungan Slinga (foto: @puadhasan)

Seliyane nggo ngileni sawah, nang desa Palumbungan, Bobotsari uga arep debangun bendung mikrohidro nggo gawe pembangkit listrik tenaga air kapasitas 5 miga watt sing biayane 25 milyar murni investasi swasta. Angger watu utawa krikil sing regane larang tah nang sekitaran kecamatan Bobotsari, Karanganya lan Mrebet. Mulane akeh uga mahasiswa sing padha nganakna penelitian nggo tugas kuliah nang kali Klawing.

Malah siki nang ndhuwure kali Klawing lagi degawe proyek gedhe, Jembatan Linggamas. Anggaran gawe brug kiye Rp 16,7 milyar paroan karo kabupaten Banyumas. Purbalingga 9,3 milyar, Banyumas 7,4 milyar. Seliyane nggo nggampangna transportasi masrakat jembatan kiye mengko-mengkone uga arep dadi jalur utama maring Bandara Wirasaba nang desa Wirasaba, kecamatan Bukateja. Rencana debukake bandara nggo penerbangan komersial kiye lagi deseriusi temenan.

dusun cedhak kali Klawing (foto: @puadhasan)
dusun cedhak kali Klawing (foto: @puadhasan)

Program kiye uga desengkuyung kabupaten tangga; Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo uga Kebumen. Para bupati kompak duwe pinemu lamon Lanud Wirasaba debukak nggo komersil bisa aweh manpangat gedhe tumrap ningkate perekonomian, niaga uga wisata. Sing kaya kiye genah bisa gawe efek domino sing positip maring pembangunan sekabehane.

Nggo njaga lestarine kali Klawing, Pemda Purbalingga uga nganakna normalisasi rupa masang bronjong, pengerukan uga gawe tanggul nggo nahan abrasi sekang bendung slinga nganti tempuran kali Srayu. Moga-moga kali Klawing tetep aweh berkah sumrambah minangka ningkate sejahtera lan makmure masrakat sekaehane. Klilan. (majalahancas.blogspot.com)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.