BE YOUR SELF (Jere Arjjuna Ireng)

BE YOUR SELF (Jere Arjjuna Ireng)

Kang Kadirun juragan boled neng ndesane inyong. Wonge thekel, kumise njepaplang kaya Raden Gatutkaca. Thekel soten, dheweke seneng ngomong umuk. Dheweke nduwe pakulinan ngagul-agulna wong sing nduwe pengaruh neng masyarakat. Deleng bae neng banon ruang kerjane, akeh banget potreke kang Kadirun kambi penggedhe-penggedhe, uga kambi artis-artis top. Neng banone tememplek potreke dheweke kambi Pak Juki Bopati Boledsari, Pak Bobot Gupernur Jawa Selatan lan Parto Patrio. Potrek sing kambi pak Daplun Kepala Pulisi uga detemplekna. Potrek-potrek kuwe uga detemplekna neng dash board mobile, neng LCD komputer kambi neng HP-ne kanggo wall paper.

Kejaba seneng nemplekena potrek bareng penggedhe-penggedehe kambi artis-artis, dheweke uga seneng nyritakna angger kenal kambi penggedhe-penggedhe karo artis-artis kuwe aring sapa bae. Kebeneran dheweke nduwe kakang ipe sing dadi penggedhe aparat keamanan neng Jakarta. Teyeng depesthekna, angger ketemu aparat sing sragame padha kambi kakang ipene, dheweke mesthi crita angger dheweke adhi ipene. Ngasi inyong isin dhewek angger pas bareng kang Kadirun.

Ujar-ujare wong-wong garep padha wedi apa ngger kang Kadirun wis tau potrek bareng penggedhe-penggedhe kuwe? Ujar-ujare, wong-wong garep ngarani kang Kadirun relasine amba angger wis potrek bareng artis-artis kuwe.

Siki kur kari tumindake Lang Kadirun bae. Angger dheweke apik aring sapa-sapa mesthi akeh balane. Arepa dheweke sedulure penggedhe apa dudu, arepa dheweke tau potrek bareng kambi penggedhe-penggedhe apa ora, angger polahe ora maen ya malah dadi desengit wong.

Wong kaya Kang Kadirun kuwe jiwane kerdhil. Dheweke ora percaya diri aring kemampuane. Temindak cokan ngagul-agulna wong liya kuwe presis kaya temindake bocah cilik, magane Kang Kadirun wis kaplak, anake wis papat, wis gedhe-gedhe.

Aja kaya Lang Kadirun. Kaya Kang Kamsijan bae, sing neng ruang kerjane ana potreke si Omen, kucing dhekil ingon-ingone. Be your self, jere Arjjuna Ireng wong mbelinge GB. (GB-FB)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.