Serayu Water Front, ‘Sentuhan’ Nggo Bendung Gerak Serayu

Jembatan kereta api dilihat dari bukit Watu Meja (foto: Imaniawan.id)

SERAYU WATER FRONTĀ – Hari Widiyanto

Ganu taun 1972 pas kelas 1 SD inyong tau menangi rawuhan Pak Harto aring Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas seperlu ngresmikna jembatan sepur sing nggo nyabrang kali Srayu sing mili neng Gandulekor. Krunguku, kuwe jembatan sepur paling dawa lan jembatan sepur hasil karya para Insinyur Indonesia sing paling hebat.

Sewulan sedurunge rawuhan, wong2 padha sibuk nganakna persiapan rawuhan Pak Harto. Wit2 trembesi sing njemugrug gedhe pisan sedawane pinggir gili sekang lapangan gutul eks calon pabrik kertas Notog detegori kabeh. Jere wite mbok kesampluk kitiran helycoptere Pak Harto pas agep ndarat. Sedina sedurunge rawuhan, lapangan Notog desemprot banyu ngasi teles, jere ben bleduge ora kemebul kenang kitiran helycoptere Pak Harto pas agi ndarat.

Sedurunge Pak Harto rawuh, Pak Munadi Gupernur Jawa Tengah rawuh dhisit, banjur Pak Harto rawuh nitih helycopter medhun neng lapangan Notog.

Wektu semana Bupati Banyumas Pak Pudjadi Djaring Bandajoeda.

SD-ne inyong merga neng pinggir lapangan Notog, inyong dadi bisa nonton medhune helycoptere Pak Harto. Pak Harto lan Bu Tien Soeharto kocap medhun sekang helycopter banjur depayungi. Semana uga Pak Gupernur lan Bu Munadi, uga depayungi.

Sekang lapangan Notog, Pak Harto lan Bu Tien Soeharto nitih mobil tindak Gandulekor deiring-iring lan dedhubyeng-dhubyeng para Menteri lan para priyagung.

Sekiye jembatan Sepur Gandulekor Notog wujude wis ora kaya ganu, merga wis rong jalur (double track). Saben liwat jembatan sepur kuwe inyong dadi kelingan jaman cilik rikala Pak Harto rawuh.

Angger sedurunge ngliwati bendung gerak kali Srayu sekang arah Notog utawa sekang arah Rawalo inyong dadi mantes-mantes, mantese angger sedawane jembatan sepur kuwe desogi lampu maen pisan. Wengine gonggoman bendung gerak Srayu dadi pemandangane semanger bisa nggo wisata malam. Merga ana wisata malam, kayane warung2 gonggoman bendung gerak Srayu angger wengi dadi urip merga rame wong jajan, ora kur awan thok. Ora mokal, angger sedawane jembatan sepur Gandulekor desogi lampu bisa marekna laron2 padha teka. Laron2 kuwe ya para wisatawan sing kepengin ndeleng pemandangan endah gonggoman bendung gerak Srayu wayah wengi.

Jere, pemandangan endah neng sekiterane kali arane Water Front, angger jembatan sepur kuwe desogi lampu mengkone bisa dadi objek wisata siang/malam sing arane mentereng ya kuwe SERAYU WATER FRONT.

Jajal angger Pak Kusen Bopati Banyumas lincah, kayonge kit ganu wis njalukna dana CSR nggo masyarakat Banyumas aring PT KAI DAOP V Purwoketo nggo masang lampu jembatan sepur Gandulekor Notog, utawa PT KAI sing masang lampu dhewek. Wis mesthi perekonomian neng gonggoman bendung gerak Srayu dadi urip, masyarakat neng sekiterane sing padha dodolan pangananan merga payu lan laris dadi tambah sejahtera.

Ganu pancen tau ana wacana pembangunan objek wisata Serayu Riverside neng gonggoman bendung gerak Srayu. Soten perencanaane bangeting muluk2 dadi anggarane gedhe banget. Wong nana dhuite dadi ora sida. Sekiye cukup demolaih sekang masang lampu jembatan sepur dhisit. Ora usah muluk2 dhisit gawe objek wisata Serayu Riverside. Demolaih sekang cilik2 dhisit mengko suwe2 toli dadi gedhe, ketimbang gonggoman bendunggerak Srayu kayong ora nana “sentuhan” babar pisan. (*/FB Guyon Banyumasan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.