Sapa sing Mbonceng Pak Bau Kaswad?

Ilustrasi – otosia.com

Miki, malem Jemuah bar sandhekala pas Pak Bilung agi neteg lawang ketekan dhayoh Pak Bau Kaswad kambi kancane sing deboncengna. Pak Bilung dadi ora sida neteg lawang.

Rikala Pak Bau Kaswad agi nyetandar montor, Pak Bilung mlaku rikat pisan aring pedangan prentah Bu Bilung kon gawe wedang kopi rong gelas nggo Pak Bau Kaswad karo kancane lan segelas teh nggo Pak Bilung.

Ningen Pak Bau Kaswad mlebung umaeh Pak Bilung dhewekan ora karo kancane sing miki deboncengna. Sewise Pak Bau Kaswad njagong, Pak Bilung metu aring teras seperlu nggoleti kancane Pak Bau Kaswad. Ora patut angger kancane Pak Bau Kaswad ora dekon mlebu. Aring endi sih kancane Pak Bau Kaswad?

Pak Bilung mlebung umah njagong neng ruang tamu nemoni Pak Bau Kaswad. Ora let suwe Bu Bilung metu sekang pedangan nggawa rong gelas wdang kopi lan segelas teh.

“Mangga deunjuk! Niki wedange kendel, Pak Bau Kaswad,” Bu Bilung manggakna ngunjuk.

“Nggih kesuwun Bu Bilung. Deneng wedange akeh temen Bu Bilung? Kelewihen siji,” omonge Pak Bau Kaswad aring Bu Bilung

“Lho mbok rika miki tekane boncengan karo kancane? Ya inyong prentah bojo gawe wedang telu karo nggo inyong,” Pak Bilung gotak.

“Huss, inyong teka dhewek ora mboncengna sapa-sapa koh.”

“Rumangsaku rika miki boncengan. Mbokan inyong miki nembe metu teras nggoleti kancane rika sing mbonceng, rekane tek kon mlebu njagong.”

Pak Bau Kaswad tetep ora ngaku tekane mboncengna kancane. “Yakin Pak Bilung. Inyong miki teka dhewekan.”

“Inyong ya yakin miki rika teka mboncengna kanca.”

“Angger padha eyel-eyelan kaya kuwe, sapa sing miki mbonceng Pak Bau Kaswad?? Apa enggane sing miki mbonceng Pak Bau Kaswad…….” Bu Bilung curiga.

Akhire githoke Pak Bau Kaswad, Pak Bilung lan Bu Bilung mrinding. Kepriwe ora mrinding, wong genah siki malem Jemuah. Hiiiiii…. (Hari Widiyanto) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.