Mbombong Kali Srayu

Jembatan kereta api dilihat dari bukit Watu Meja (foto: Imaniawan.id)

MBOMBONG KALI SRAYU – Hari Widianto

Neng desa-desa pinggire inyong molaih sekang Kandhing gutul Mandirancan akeh grumbul arane Tambangan. Grumbul tambangan miki-mikine nggo pranti nyabrang kambi gethek. Tukang getheke nglakokna gethek kambi narik tambang. Inyong kejaba kanggo sarana-prasarana ngangkut wong uga nggo ngangkut barang kaya dene pring utawa kayu (glondhongan). Ora mawa detumpakna gethek, ningen cukup dekendhangna bae..

Tegese, jaman semena kali (srayu) dadi sarana prasarana transportasi. Kewalikane siki, tranportasi mawa kali wis ora modhel. Crita lawas bab inyong jaman ganu mertandhakna tau ana budhaya kali.

Lha siki, inyong wis ora debutuhna maning nggo pranti ngangkut barang lan menungsa.

Siki inyong ora jero soten amba. Neng udhike inyong, menungsa padha sedhingaeh ora mikir inyong.

Anak-anake inyong (kali Kranji, Susukan, Banjaran, Logawa lsp) lan putu-putune inyong (belik, embung) koh ora debombong? Dhapuran pring neng igir anak-anake inyong wis padha dedhungkar. Maneka thukulan detegor sedhingaeh. Maneka kewan depateni sekarepe lumantar maksud sepele. Mula kuwe, putune inyong sing arane belik angger terang siki dadi padha garing. Banyu udan sing mili aring inyong dadi buthek.

Inyong, jere menungsa pinter agi ngalami sedimentasi. Angger udan gedhe, igire inyong lan anak-anake inyong dadi detabrak banyu udan.

Gumune, menungsa padha kumawani ngedegna umah (senajan umah semen) neng igir anak-anake inyong.

Inyong cethek merga rika cethek. Inyong jero merga rika jero. Rika bombong soten inyong ora bombong.

Dina Setu-Minggu, 11-12 Agustus, para menungsa jere koh agep padha mbombong inyong lumantar ndadekna inyong nggo tontonan? Irah-rahan kegiatane para menungsa: “Merajut Tepian Sungai Serayu.” Magane inyong ora kur igire, inyong ora dhewekan. Inyong ana merga ana anak lan putu, ana thukulan lan kewan lan ana liyane.

Mayuh padha nonton inyong kewirangan! (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.