Anda Berada di Kanal Kategori ‘Ora Ngapak Ora Kepenak’

BanyumasNews.Com – Kabar baik untuk perkembangan dan pelestarian bahasan Jawa dialek Banyumasan. Sebuah buku berjudul Kamus Bahasa Jawa Banyumasan karya budayawan Ahmad Tohari dan kawan-kawan, diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah....

Kirimkan foto, video, cerita, berita dan opini Anda ke alamat email redaksi@banyumasnews.com untuk kami muat sebagai bagian dari layanan publik. Lebih jelasnya, lihat di sini.

Basa Jawa Banyumasan, sing kerep diarani basa Ngapak, kuwe jebulane luwih ringkes tinimbang basa Inggeris. Luwih cablaka, ora tedeng aling-aling, toli...

Purbalingga duwe kali Klawing sing ngliwati pirang-pirang desa lan kecamatan. Tuk kali Klawing nang Gunung Slamet iring wetan njuran mili adoh tempuk maring...

Ngedebuse Kang Gonang: JAN kaya ora ngrungokna tangisane Kang Herman, Pak Satpol langsung nggeprakna biola maring tembok. Prakkkkk…..praaang, biolane...

ilustrasi (Credit: adhaf.wordpress.com) AKU asli wong Banyumas. Pripun kabare sedulur kabeh? Melalui blog ini ingin berbagai pengalaman yang aku yakin...

Ngedebuse Kang Gonang: “PAK kulo manut ditangkep tapi tulung biolane nyong mbok rusak. Aduh aja dibalangna, tulung kiye anu biola siji sijineng...

fajar-sopsan Oleh Hari Ngapak Warga ngapak-ngapak akeh sing wis padha tepung karo Kang Fajar Praptono, salah sijine personel Grup “Sopsan Gitu Loh” (liyane Gope Sopsan karo Soto Sopsan), sing sedina-dinane mulang neng SDN 2 Pernasidi Cilongok, sing lewih kondhang karo paraban Fajar Sopsan. Dheweke warga Praketa sing manggon neng Perumahan Tanjung Elok, kondhang makonang-konang...

Episode 003: Esuk uput-uput, sedurunge srengenge mlethek saka wetan, Lurah Jayamenggala wis njagong kursi kayu ning ngarep serambi umah. Sinambi njagong dheweke ngadhep cubuk karo teko teh sing buket. Sekang njero teko lemah, Juminah bojone Lurahe nggawe teh buket sing dicorna maring cubuk sing rupane gelas lemah cilik ora beda gedhene karo sloki. Nyanding teh teko karo...

Beritane metenge Menik wis kabeh wong ngerti. Wong sing ada ning pojok kidul butul pojok lor kabeh padha wis ngerti kabeh. Saben-saben ana wong padha petan padha takon-takon karo medhek-medhek penasaran sapa jane sing metengi Menik. Tapi kabeh wong padha ora ngerti sapa sing pasti. Biyunge Menik bae ora ngerti apa maning wong liya. Tapi sing pasti diantara bocah lima...

Kabeh priyayi sing gawene mirasi berita TV utawane maca koran, kayane esih pada kelingan peristiwa nang lapangan Tian Nan Men RRC, gara- gara kepengin ngedegena demokrasi, korbane pemuda sing mati ora etungan. Terus ana maning, Negara Irak dipaksa nang Negara Gede jere kon demokrasi, sing maune Negarane makmur, ayem tentrem, njur dadi Negara sing ancur lebur, nganti seprene...