Anda Berada di Kanal Kategori ‘Ora Ngapak Ora Kepenak’

Sedurungé ana listrik mlebu ndesa, masjid uga tajug depadhangi nganggo petromak utawané lampu gembréng sing deiseni lenga latung. Saben pirang dina sepisan bocah-bocah sing pada ngaji turutan (juz ‘amma) deprentah dening guru ngajiné dekon pada grabagan. Yakuwé urunan awéh duwit sing jumlahé wis...

Kirimkan foto, video, cerita, berita dan opini Anda ke alamat email redaksi@banyumasnews.com untuk kami muat sebagai bagian dari layanan publik. Lebih jelasnya, lihat di sini.

Plestarian utawané nguri-uri basa karo budaya lokal (Penginyongan), kuwé ora gawé kasil tumrapé pihak swasta sing padha duwé modal ningén nang uteké...

Kiye ana ning Keluarga Jawa, uga ning keluarga Jawa tlatah Banyumas, biasane anak nyebut atawa nyeluk wong tuane kanti sebutan Bapak lan Ibu, Rama lan...

Mendoan. Panganan asli Banyumas sing saiki lagi tambah kondang sejagat gumirat. Lagi dadi polemik basa kerene. Ya, polemik mendoan lagi rame merga panganan...

Rika kepengin jalan-jalan nampak dokar, kambi nostalgia? Pengalaman kiye bisa dicoba… Jaman siki pancen wis dadi keumuman: numpak motor wis biasa,...

Ana wong pengangguran arane Duslam. Deweke wis muter-muter meng endi bae nglamar nggolet pegawean, ningan durung ana sing nrima alias ora ketampa-tampa...

Kiye guyon basa Banyumasan, atawa guyon ngapak. Nengan ora asli sih, tapi sumbere sekang terjemahan Bahasa Indonesia, guyon sing semebar ning grup-grup...

Kyeh … sedulur tlatah Banyumasan atawa wong Banyumas sing basane nganggo basa panginyongan, kiye toli lagi populer bocah wadon sing asale sekang...

Sayur keong (kraca) angger wulan puasa pada digoleti wong-wong sing pada puasa nggo lawuh buka. Apa enake keong ya, ning ngisor kiye obrolane wong Purakerta...

ilustrasi Kiye dudu crita dopokan, crita ngapak atawa crita ngarang. Crita Banyumasan kiye bener-bener kedaden. Nembe bae pirang dina kepungkur, ana bapak-bapak...