Anda Berada di Kanal Kategori ‘Ora Ngapak Ora Kepenak’

Cerita Banyumasan. Ning sawijineng pengajian pondok pesantren, ana jama’ah takon maring kyaine kaya kiye: “Menawi ningali negara-negara teng luar, ketingale langkung maju lan langkung makmur nggih Pak Kyai. Teng mriku ‘kan mboten  wonten ulama, ugi mboten nglakoake agama Islam sedinten-dintenipun....

Kirimkan foto, video, cerita, berita dan opini Anda ke alamat email redaksi@banyumasnews.com untuk kami muat sebagai bagian dari layanan publik. Lebih jelasnya, lihat di sini.

Guyon Banyumasan maning sedulur. Slamet juragan gurameh senenge puol weruh akeh tumpukan tas blanja ning umah. Tas belanjane ora kaya biasane gur tas kresek....

Kiye cerita Banyumasan. Nang tengah lawang ana ibu-ibu ndepipis, tanggane takon… Tanggane : Rika lagi ngapa yu ? Deneng ndepipis kaya kuwe ? Ibu-ibu...

Dening: Hari Widiyanto Jumenengan R. Djaka Kaiman Adipati Mrapat arep depengeti dening Forum Peduli Budaya Banyumas 2/7/2016 utawa tanggal 27 Ramadan 1437...

Ana bocah gole ngomong cadel (cedal) moni R dadi L. Sawijineng dina bocah iki tuku sega goreng maring warung nasi goreng sing mangkal perek umahe deweke. Dina 1 : C: “Tuku sega goleng 1 ya, pak?!” A: “Apa…?” (Ngeledek) C: “Sega Goleng!” A: “Apa …?” (Ngeledek maning) C: “Sega Goleng!!!” A: “Ohh sega goleng…” Wong sing lagi pada tuku sega...

Awit dina Sabtu (14/5/16) geger bis Sinar Jaya sing lagi diparkir ning terminal Wangon ilang. Ana sing geger ilange bis trayek Wangon – Jakarta kuwe...

Sedurungé ana listrik mlebu ndesa, masjid uga tajug depadhangi nganggo petromak utawané lampu gembréng sing deiseni lenga latung. Saben pirang dina...

Plestarian utawané nguri-uri basa karo budaya lokal (Penginyongan), kuwé ora gawé kasil tumrapé pihak swasta sing padha duwé modal ningén nang uteké...

Kiye ana ning Keluarga Jawa, uga ning keluarga Jawa tlatah Banyumas, biasane anak nyebut atawa nyeluk wong tuane kanti sebutan Bapak lan Ibu, Rama lan...

Mendoan. Panganan asli Banyumas sing saiki lagi tambah kondang sejagat gumirat. Lagi dadi polemik basa kerene. Ya, polemik mendoan lagi rame merga panganan...