Geguritan Banyumasan dening Syamsudin SPd, MPd – Sekda Banjar

Dadi pejabat mestine sibuk banget, apa maning jabatane Sekretaris Daerah (Sekda). Ning merga tresna maring kabudayan lan bahasa Banyumasan, khususe GEGURITAN, Syamsudin SPd, MPd sing siki njabat dadi Sekda Banjar nyempatna nulis geguritan. Jajal dicerna, jan isine apik banget … nganggo bahasa Banyumasan.

KANGEN BIYUNG

Wis adoh paraning laku
Wis suwe keplas playuning wektu
Wis ganti jamane, wis owah kahanane
Mung siji manthep lan tethep ajeg lan jejeg
Atining biyung sing ora tau pedhot
Ngudang kidung, tembang kangene ati
Nglari lungane anak sing wis mukti

O Allah gusti
Kapan anaku bali
Tek enteni nang pinggir kali
Kapan anak bojomu pada mulih?
Arep takwarahi jamuran gobag sodor
Undi gerit lan ebeg-ebegan
Egun kelingan?

Anaku ati tua kiye
Ketir-ketir mergane
Banyune belik wis ora kinclong-kinclong
Alase wis gundul, Tegale angel dipacul
Kali ilang kedhunge, Pasar ilang kumandhange
Lan kaya-kayane,
Pemimpin pada ilang adile,
Kyai wis padha ringkih imane

Njur…, Apa sing egun keri ?
Ana wuk …, ana cung…!
Sing egun ajeg tresnane biyung
Langgeng ora tau ganti
Ora gimir panasing bumi
Ora mrinding owahing jaman
Raket kenceng cekelan waton

Mulih ya wuk…mulih ya cung…!
Biyungmu kangen kepengin ketemu
Ning poma aja kelalen lan kliru
Nyanking thukulan wit lan kayu
Men gununge bali royo-royo, ayu
Nuntuna sapi lan wedus sing lemu
Tlepong bribile
njalari lemah cengkar dadi subur

Anakku,
Biyungmu ora pingin sing aeng-aeng
Ora butuh sing nyleneh-nyleneh
Mung siji, bumine seger kaya wingi
Temenan ya wuk…!, temenan ya cung …!
Aja tega, tegel karo tanah lairmu
Sing terus kangen ngenteni tekamu

Banjarnegara, 12/10/2009
H. Syamsudin, S.Pd. M.Pd

6 Comments

  1. Bagaimana kalau diimplementasikan pada proyek Hutan Rakyat Pak? Pasti Bapak ndukung ya?

  2. Basane apik tur penak dirungokna, gampang di pahami maknane, turnuwun pak sekda, angger kabeh pejabat kaya panjenengan, melu nguri-uri budaya jawa, jan ora bakal luntur warisan budaya sing apik pisan

  3. Salut pak sekda, pancen latar belakang pendidikan jadi peduli dengan pendidikan. mohon dicek lagi penulisan ada yang masih keliru pengetikannya, misal tetep kok jadi tethep, mantep jadi mathep, tapi nulis gundul yang harusnya gundhul malah tetep gundul hampir sama dengan pengucapan gendul (botol)..
    matur kesuwun. terus maju dan berkarya

  4. Jempol buat pak sekda,….. pancen ya kudu ana sing nguri uri budayane awake dewek pak. Lha angger de contoni para public figure kaya pak Syamsudin kan muga-muga bae bocah2 enom para kawula muda ora silau maring budaya asing sing urung mesthi cocog karo budayane dewek. tur ya aweh ngerti nek budaya dewek ternyata ya akeh mung ora digali. Sepisan maning, salut pak

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.