Dopokan Jajanan Banyumasan kambi Kang Fajar Sopsan

Fajar Sopsan
Fajar Sopsan

Oleh Hari Ngapak

Warga ngapak-ngapak akeh sing wis padha tepung karo Kang Fajar Praptono, salah sijine personel Grup “Sopsan Gitu Loh” (liyane Gope Sopsan karo Soto Sopsan), sing sedina-dinane mulang neng SDN 2 Pernasidi Cilongok, sing lewih kondhang karo paraban Fajar Sopsan.

Dheweke warga Praketa sing manggon neng Perumahan Tanjung Elok, kondhang makonang-konang neng tlatah ngapak-ngapak lantaran tembang-tembang guyonan Banyumasane sing debarungi kambi irama dhangdhut. Album VCD sing wis dibabarna: Narkoba (2004), Badha-Wawawa (2005) karo Koplak Bis Purwokerto (2007). Tembang-tembang sing kesohor kaya dene Wil Gentawil Gek, Nonton Lengger ksp (karo sepenunggale) Wonge pancen jan, mbanyumaaas buanget!

Dheweke bungah banget angger deaseng dopokan bab budhaya Banyumas. Merga inyong kerenteg banget kepingin dopokan bab kuliner khas Banyumas, dina Rebo tanggal 16 Desember 2009 ba’da maghrib, inyong merdhayoh meng umahe.

“Dhog, dhog, dhog…. Kula nuwun,” rikala kori umahe tek dhodhog-dhodhog, wong lanang gering aking sing kayonge kambi kluargane nembeke padha nyore manggakna inyong kon njagong.

“Keprimen kabare Kang, apik-apik baen mbok?” tangane inyong tek ulurna ngaseng salaman.
“Alhamdulillah, rika keprimen Kang Hari?” dheweke mbales uluran tangane inyong.

“Alhamdulillah, apik-apik baen. Kiye Kang, inyong kepingin dopokan bab kuliner khas Banyumas. Inyong ora garep ngaseng dopokan panganan sing egin kondhang kaya bangsane mendhoan, dhage karo lemed. Ningen panganan sing wis ora tau keprungu utawa meh ilang, angger tumandang keprungu, wis arang-arang degawe karo depangan ngewong.”

“Seh, inyong sih mayuh-mayuh baen,” Kang Fajar Sopsan gumregah pisan, “Gyeh… agi dhong gathot egin bujangan menek wit glugu. Tekan pucuk wit dheweke derubung semut, banjur gageyan medhun mak gesret, tiba kepengkok, menyat banjur mlaku cinggik… cinggik….. Biyunge sing weruh sekang njero ngumah atine trataban ngerti anake gole menek glugu mlorot. Karo kedhagar-dhagar dheweke mak regedeg mbukak kori slerekan. Banjur ngluruhi, penjorangan kowe yah! Bocah koh merekna gawe ati wong tua trataban. Uwis-uwis, golene penekan!”

“Lha, rika sih keprimen? Wong deaseng dopokan koh malah nglantur ndongeng si Gathot sing mlorot gole menek wit glugu. Kang…. Kang… rika sih keprimen?” inyong protes merga ora sranta kepingin gelisan miwiti dopokan bab panganan.

“Rika malah ngarani inyong nglantur?” Kang Sopsan balik protes, “Mbokan inyong wis miwiti crita bab panganan?”
Rumangsane inyong, siki Kang Sopsan dadi pikirane owah. Ningen ora let suwe bareng depikir-pikir, pancen Kang Sopsan wis nyebut aran panganan neng dongenge mau.

“Pangapurane, rika jebule pancen wis miwiti dopokan panganan,” inyong nembeke mudheng.

“Mulane, depikir ndhisit. Aja kesusu gole mecucu!” inyong dependeliki, “Gathot, bujangan, gesret, cinggik, regedeg, penjorangan kao uwis-uwis tuli arane panganan khas Banyumas?”
“Ha ha ha…,” inyong ngguyu lakak-lakak nganti tangga teparone kang Sopsan padha krungu, jebule aran panganan khas Banyumas pancen merguyokna pisan. Ari gathot karo gesret sih inyong mudheng. Ningen nek bangsane bujangan, regedeg, cinggik, penjorangan karo uwis-uwis inyong tah nembeke krungu. Sing nggumuna pisan, aran-aran panganan sing kaya kuwe mau bareng desambung-sambung teyeng dadi ukara!

“Kang, panganan-panganan kuwe sih kaya ngapa?” ora isin-isinan inyong takon, wong dhasare anu ora mudheng.
“Bujangan kuwe boled derawun. Regedeg kuwe ondhol-ondhol sing njerone ora nana juruhe degoreng terus desindiki. Cinggik kuwe parudan boled, terus tengahe desogi gula jawa terus detum “segi tiga,” banjur derawun. Penjorangan, kuwe kupat sing deglepungi banjur degoreng. Uwis-Uwis, kuwe tape deglepungi banjur degoreng,“ wangsulane Kang Sopsan.

“Banjur apa maning kuliner khas Banyumasan Kang?” neng ngarepe Kang Sopsan, inyong dadi sengsaya krasa goblog bab kuliner khas Banyumasan.
“Geh, wong Banyumas tuli wong sing paling ora memper merga wong sing kreatip pisan.”

“Lha kreatip keprimen sih Kang?” inyong dadi wadheh banget karo Kang Fajar Sopsan, lha dekon nyebutna kuliner khas liyane koh malah ngarani kreatip pisan.
“Lha ora nggragas keprimen? Wong Banyumas kuwe kanibal. Doyan mangan jenise menungsa sing jenenge gathot, menungsa lanang sing egin bujangan karo randha royal!”

“Ha ha ha…. “ inyong golene ngguyu cekakakan seru pisan, bodhoa ngger tangga-teparone padha gebrebegen.
“Geh, untune wong Banyumas kuwe kuwat-kuwat lho. Lha wong wortel, beton karo balok koh depangan? Iya, mbok?”

“Pancen Kang. Wortel tuli semen, beton kuwe wiji nangka, balok kuwe gorengan boled. Kuwe tembung-tembung sing ana uga neng babakan bahan kontruksi gedhong,” inyong nyekeli weteng sing kaya garep kram merga kepingkel-pingkel.

“Turan, wong Banyumas kuwe njijihi pisan. Lha wong tai kucing, bol …., upil …., unthuk cacing karo pipis koh ya depangan?”

“Ha ha ha……. Pancen, pancen Kang, ha ha ha….. Lha kuwe sih panganan apa Kang?”

“Tai kucing padha baen karo kuwe gabus, Bol …. kuwe kweku, Upil ….. kuwe kwaci. Pipis kuwe lemed.”

Kang Fajar Sopsan banjur ngemut-emut panganan liyane kaya dene gubed, panganan sing kaya ondhol-ondhol ningen njerone isi ampas tahu. Banjur dheweke nyebut aran panganan liyane sing medeni pisan, ya kuwe ndhog mbledheg, panganan kiye jebule kur modifikasine themlek. Wujude, bahane karo cara nggawene padha baen, ningen kur lewih gedhe sekang themlek. Kampelan, kupat karo dhage sing dekampelna, deglepungi banjur degoreng.

Egin umyek-umyeke dopokan, ijig-ijig ana dhayohe Kang Fajar Sopsan teka. Inyong sing wis merdhayoh kawit mau banjur pamitan bali, ben dhayohe sing nembeke teka teyeng gentian merdhayoh. Kang Fajar Sopsan janji karo inyong, garep ngemut-emut aran panganan khas Banyumasan maning sing janen egin ngadhug-adhug.

Kang Fajar Sopsan pancen teyeng dearani Budhayawan Banyumas. Merga lanyah pisan ngger deaseng dopokan ora kur bab kuliner khas Banyumas, uga bab kesenian onen-onen, gambar karo cathetan khas Banyumas.

**

Kang Sopsan medhun sekang panggung, nembeke baen nembang Wil Gentawil Gek. Dheweke detanggap neng wong mbarang nggawe sing uga tanggane inyong. Delepen, egin karep dopokan bab panganan khas Banyumas. Inyong sing lagi glidhig dadi decereki.

“Geh, Kang Hari.. kur neng Banyumas thok sing ana genoh arane Karangnanas, Karangbawang, Kedhondhong, Karangjambu, Karangaren karo Karangcengis. Manggua dadi siji, tuli teyeng demekarna dadi Kecamatan RUJAK.”

“Ya ngonoh rika baen sing dadi Camat RUJAK.”
Inyong sing lagi nggawa baki isi wedang kopi, nganggo kathok ireng, hem putih karo kuplukan dadi ngguyu nyekakak. Gelas sing neng ndhuwur baki dadi padha moni pating klunthing merga benthikan.

“Kur neng Banyumas thok, ana genoh sing arane Karangnangka, Pagedhangan, Dhukuhwaluh karo Sitapen. Manggua kembul dadi siji, toli teyeng dearani Kecamatan KOLEK.

“Ha ha ha ….. Ya rika ban sing dadi Camat KOLEK.”
“Kur neng Banyumas thok… Arep ‘juice’? Bera! Merga ana Karangduren, Karangjambu, Kalisalak, Sawoan (Sudimara) mbangkan… Pajerukan. Pokoke teyeng nggo Kesegeran (Cilongok)”

“Ha ha ha….Rika aya-aya wae gitu lhoh!”

“Garep cowel?” Ana Karangturi, Bayeman (Jatilawang) karo Karanggandhul. Arep lalab? Ana Karangjengkol, Cipete karo Peterongan (Panusupan). Mbangkan, ari rika nduwe penyakit, wis ana Pangebatan (Karanglewas) alternatif. Kurang apa jajal? Kur Banyumas thok … ana Karanganjing, Kedhungbantheng, Kali Pelus, Pritgantil, Cikidang, karo Cibangkong. Arep turon? Ana Kali Kesur. Ngangsu kawruh? Ana Kali Mengaji. Kur neng Banyumas thok, kurang apa jajal?”

Owalah, Kang Sopsan .. Kang Sopsan….

Praketa, 17 Desember 2009

(Tulisan ini sebelumnya dimuat dalam Catatan Facebook Hari Ngapak. Agar dapat diketahui ‘khalayak Banyumasan’ lebih luas kami muat ulang di sini. Dan pemuatan tulisan ini sudah ‘dipersilahkan’ oleh Kang Hari Ngapak di komentar Catatan Facebook-nya. — Redaksi)

15 Comments

 1. Panganan khas Banyumas srawa sekang boled karo klapa. Mretandhakna wong Banyumas kuwe apa anane, ora miyayeni (senajan pd dadi piyayi) & akrab kambi alam.

 2. Mas Hari, crita panganan inyong dadi kemutan gempol + bubur sungsum. Enyong dong bali maring praketa meh saben dina mangan gempol……Rasane…..oalaah…nylekamid pisan!! Top markotop-kotop!! Panganan kiye pancen istimewa. Bojoku tau njajal gawe lan terus disuguhna karo wong bule amrik kene. Wah…pada kenakan pol!! Pada takon panganan apa kiye…kok nyamleng banget…..

 3. Jerene Kang Fajar, album anyar wis ana. Kari nggawe klip. Lg ngenteni dana (nek ana tanggapan dheweke ya gelem2 bae koh, ben teyeng nggo ndanani klip album anyar)

 4. pancen iya sedulur kabeh,,,
  inyong rika pada kudune bangga lair nang mbanyumas,,,
  apa-apa ana …kaya sing di tidokna kang sopsan mau
  mula mayuh pada nguri-uri bahasa lan budaya mbanyumas aja nganti kalah karo budaya liane..
  cocok……?

 5. @Pak Dhalang, mangga njemblung & dopokan teng mriki
  @Joko, Kelurahan rujak padhukuhane egin kurang akeh. Karangnanas, Karangjambu, Karangnangka …

 6. @Latip, ngonoh koh ngger arep de up-load meng Ngapak.com, ben teyeng nggo nguri-uri budhaya lokal Bmsn, khususe panganan khase. Kesuwun apresiasine. Salam

 7. Kula nuwun…kula Dalang Gemblung bade tumut dopokan wnten mriki, mugi2 sedulur Banyumas kabeh kersa nampi tekane kula wonten mriki…salam sukses kagem sedoyo..

 8. mayuh, iyong ya melu ngacungna jempol 4 nggo Kang Puad.

  kiyeh tek tambaih men lurah rujak madan nylekamin..
  Karangblimbing, karo karangpucung…

  njajal toli nylekamin retung….

  InyongE

 9. bener banget kaeh sing deomongna kang sopsan, jeneng2 panganan kabeh mau kuwe wis langka neng obrolane masyarakat mbanyumas. jenenge ben wis ora tai krungu, apamaning wujude panganane, kayak inyong dewek babarblas ora ngerti. ana siji loro sing ngerti. mayuhlah melu melestarikan panganan banyumas sing pirang2 wernane aja ngasi ilang apamaning ngasi de aku nduweke wong liya (kayak kasus ambalat, kesenian reog, batik dll).

  kang HARI,,nyong arep nunut copy paste artikele rika kiye nggo tek pasang neng NGAPAK.COM, etung2 gethok tular karo warga mbanyumas sing pada neng perantoan. maturnuwun sedurunge. salam kenal mawon.

 10. wakakakakaka……wah jan, kok kreatip temen ya…dadi kepengin ketemu karo wonge sing jenenge kang Sopsan. omahe nang endi si yah????

 11. top markotop…..nyong sing wis suwe jarang ngrungu bahasa tanah kelahiran dadi kemutan jeneng2 panganan sing kasebut neng crita nduwur lan uga jeneng desa utawa jeneng grumbul. ngguyu nganti kekelan kiye nyong jyan…

 12. Sedulur penginyongan, mayuh padha komen sing lucu2. Forum kiye uga nggo nginventarisir panganan khas Banyumas sing wis arang2 keprungu, arang2 degawe karo arang2 depangan. Jempol loro nggo Kang Puad! Rika pejuang budhaya lokal. Rika ora kalah karo sing dikubur neng TMP angger gelem terus nguri-uri budhaya lokal Bms, nggo tandhingan budhaya budhaya pop. Bravo Banyumasnews.com !! Bahasatuliskan terus-menerus budhaya Banyumas yang demikian bersahaja, agung, membumi dan merakyat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.