AJA DUMEH

PANCEN wis dadi kodrate menungsa nang endi bae, biasane mesti duwe penyakit telung werna ya kuwe ora tahu puas, egois, lan mentang-mentang. Artine jamane esih pada nglamar dadi pegawai utawane karyawan negeri apa swasta, lan jamane pada kampanye pengin dadi anggota dewan , angger ditakoni apa tujuane pengin dadi pegawai utawane tujuane apa dadi wakil rakyat mesti jawabane siap arep mengabdikan diri sekuat tenaga maring bangsa Negara lan masyarakat, maring sapa bae ramah, arep ora mampir ya dipaksa mampir, malah seuwise kon medang njur disangoni, ana tangga njaluk tulung ya ora sombong.

Nanging basan wis diangkat utawane wis pada njagong , penyakit asline metu. Sepisan ora puas karo gaji sing di tampa. Njur nggolet-nggolet sampingan karo cara ngedol kedudukane, adol jabatane , kon apel pada abot a lot.

Penyakit pindone ya kuwe egois , sing maune gampang dijek rembugan, siki jual mahal angger ora semene ya ora. Penyakit ketelu ya kuwe penyakit mentang- mentang ya kambuh mentang- mentang wis duwe pangkat, sing maune gelem guyon nongkrong bareng kancane njur njaga jarak, mbok kon mbayari jajan.

Kuwe kabeh jan-jane penyakit batin, sing bisa ngrusak tangga batir, tapine sing duwe penyakit mau ora rumangsa. Sebab angger ora kleru nang Kitab Suci Al Qur’an Surat Al Baqoroh ayat ( 12 ) di jelasaken:” Emuto, satemene deweke kelebu wong-wong sing pada gawe rusak nang bumi, nanging deweke ora pada pada ngerti. Angger ditakokaken maring deweke “ Pada iman kowe kabeh” kaya dene wong-wong sing pada iman, deweke pada ngomong “ Apa aku kudu iman kaya dene sing dilakoni wong- wong bodo ? “ Imut! Setemene deweke pada kuwe wong sing bodo, ning deweke ora pada ngerti.”

Mulane ayoh kabeh aja pada dumeh. Sebab penyakit kiye sing bisa ngancuraken tatanan nang endi bae. Jajal si pada pirsani Negara sing pemimpine pada duwe penyakit batin mau mesti rusak maring Negara liyane. Israel dupeh dibelani nang Negara Amerika Serikat njur ndase gede sapa bae dilawan, sing korban Negara cilik Palestina. Amerika rumasa Negara gede njur sewenang-wenang , Negara liya diancuraken. Kabeh kon pada tunduk marang deweke.

Malah ana conto sing nganti siki ana buktine yakuwe Raja Fir’aun kelebu raja sing ngumbar hawa nafsu sing ora tahu eling marang jati dirine. Menungsa kuwe mung sederma menungsa, sing mesti tingkah polahe bakale arep dijaluki pertanggungan jawaban nang ngarsaning Gusti Allah.

Jan-jane nang Negarane dewek ya akeh pemimpin sing pada duwe penyakit batin kaya kuwe, ning alane wong kene, angger pemimpine salah njur disalahaken njur ora nrima, demo , unjuk rasa malah njur pada pengin mbelani tekan mati mbarang. Mulane nang endi bae Pemimpin angger duwe cirri- cirri kaya sing nang nduwur mau ya termasuk pemimpin sing kudu pada intropeksi maring awake dewek.

Angger gelem diemutaken supayane menungsa aja pada duwe penyakit aja dumeh ana telung perkara sing kudu di gatekena.

1. Pikirane kudu positif. Artine kudu eling angger ora ana wong liya mestine ora bakal ana wong sing diangkat dadi wakil rakyat. Angger ora ana sing dadi rakyat mestine uga ora bakal diangkat dadi pejabat. Angger wis kaya kuwe insya allah wong arep ora sombong arep ora dumeh maning.

2. Kudu syukur. Sukur wis diparingi kelewihan tinimbang liyane. Angger kaya kuwe njur jabatane bener- bener dilakoni sesuai karo amanahe, sesuai karo janjine nalikane esih nglamar pegawaian, esih kampanye ngajak masyarakat kon milih deweke.

3. Kudu gelem ngormati wong liya. Bayangaken angger deweke sing ora ketampa dadi pegawai utawane ora dadi wakil rakyat.

Sepisan maning mayuh pada urip kanti wajar, aja pada mumpungaken urip. Ana falsafah sing bisa dicontoh lan pas banget angger gelem pada nglakoni, ya kuwe falsafahe wong sholat.

Sing pada dadi pemimpin karo wakil rakyat kudu rumangsa angger salah ya kudu gelem dibeneraken. Buktine nang sholat angger Imam salah mesti di emutaken. Ora ngutu dupeh enyong sing dadi imam koh.

Sewalike selaku masyarakat utawane makmum, arep ngemutena pemimpin utawane imam ya ulih ulih bae, tapi karo cara sing santun. Angger nang sholat ya cukup subhanalloh kanggone wong lanang lan nepuk geger tangan tumrape wong wadon. Dadi arep ngemutaken pemimpin ora perlu gemboran, ora perlu demonstrasi mbarang.

Terus angger ana sing pengin dadi pemimpin utawane imam urung kesampean ya aja pada nggawe kelompok sholat dewek. Ora patut temen angger se mesjid ana pirang- pirang imam lan makmum dewek-dewek.

Muga-muga sing wis pada njagong lan sing nembe arep njagong gelem pada mikir .Wasalam (Kang Joko Triwinarso-Kabaghumas Setda Purbalingga – dikirim dari http://bisniscaracerdas2.blogspot.com/2009/10/aja-dumeh.html)Joko Triwinarso

5 Comments

  1. kon aja dumeh toli angger wong kuwe sadar utawa waras,sing dadi masalah kiye angger ketemu wong sing pada ora sadar utawa ora waras,pripun.

  2. jan yah…kie arane wulangan uripe wongtua..sing mlakune karo kenyataan
    mulane AJA DUMEH kue kanggone maring sapa bae sing pada ngrumasani
    cocoke pol inyong nek ana seng gelem ngritik kaya kue ning duwur

  3. Mbalik maning maring manungsane…… ora mung pemimpin poltik, lha wong kiai sing kudune semeleh andap asor merga ngelmu agamane wis duwur baen sering pethatha pethithi ora nggenah. Njuran pengikute pada baen, nderek pejah sang kiai…. Opo tumon, kiye mergane nggolet ilmu ora cerdas….

  4. tulisan Kang Joko sebagai kaca benggala buat kita umat manusia.semoga kita tidak menjadi fir’aun-fir’aun baru……….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.