Geguritan Bador Kayu Purwokerto

Bador Kayu, punya nama asli Bambang Wadoro, seorang guru SD yang getol nguri uri kabudayaan jawa,khususnya Banyumasan. Penyair yang satu ini lebih dikenal sebagai sutradara dan penulis drama. Sejumlah naskahnya memenangkan lomba tingkat nasional. Bador aktif mengelola Teater Tubuh, satu satunya teater angkatan 80an yang masih eksis di Banyumas. Wow,geguritanya terasa renyah dan enteng dibaca, tak perlu megerutkan dahi, kita tahu isinya. Bador menyuarakan rasa empati, kangen,trenyuh dan nelangsa kepada Rendra, yang dikaguminya setengah mati.

Gedhe Rumangsakufoto
(Telung dina ninggale Rendra)

Gedhe rumangsaku karo rika, Kang Rendra
Neng jagade sastra ora kaya rika
ora nana wong sing kaya rika
mumpuni bab sastra, puisi lan drama
budaya lan apa sing ora

Gedhe rumangsaku karo rika, Kang Rendra
watek wani ora tedheng aling-aling
Ngorong-ngorong njempling-njempling
nyuwarakena ati nurani
ndhodhog tuntung jantung atine

pamarentah lan wong-wong sing padha mbudheg micek
karo kahanan rakyat sing kelara-lara
merga detindhes! Detumpes!
Apes… apes…!

Gedhe rumangsaku karo rika, Kang Rendra
Inyong tansah padha kelangan
ilat landhep kaya gaman
swara bledheg kaya ngebeki jagad
ya ilatmu, ya swaramu, kang Rendra
sing bisa ndadekena laras-lurus lan lerese
tatanan lan kahanan
Nggugah wong-wong sing padha turu
ngedegena bebener, hukum lan keadilan

Kang Rendra,
Rika wis bali maring asal
ninggalena inyong padha
asal ana bali ora nana
asal banyu bali banyu
asal geni bali geni
asal lemah bali lemah
asal sekang dzat bali maring dzat
asal sekang Allah bali maring Allah

Kang Rendra,
pegat nyawa ragane rika, ninggal dunya
madhep mantep eling karo sesebutan
sing bisa nudhuhena dalane sorga
kaya sing detulis neng koran
Allah I Love You
Allah I Love You
Allah I Love You.

Purwokerto,9 Agustus 2009.

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.