Geguritan karya Wanto Tirta Ajibarang

Ditulis 24 Agu 2009 - 23:02 oleh Banyumas1
|
Berita Kategori
Tak Berkategori
502
Dalam Tag

Wanto Tirta
Penyair ini lahir di Ajibarang Banyumas 47 tahun yang lalu. Puisinya tersebar di sejumlah media cetak lokal dan nasional. Wanto Tirta juga menulis geguritan khas banyumasan.
wanto ft bc ggrtn
Kumpulan geguritannya kini tengah dipersiapkan untuk diterbitkan. Geguritan berjudul Penganten Anyar ini sangat denotatif sehingga tampil gamblang dicerna.
Wanto mencoba menyuguhkan bahasa tutur jenaka lewat parikan (pantun) yang menceriterakan tentang pesta pernikahan serta kehadiran seorang menantu dalam keluarga.
Geguritan ini  ingin memberikan gambaran dan simulasi kolektif dengan sens of art melalui media diaelektika ngapak-ngapak.

Silahkan yang mempunyai esei sastra budaya, puisi atau geguritan kirim ke nanangnews@yahoo.com atau redaksi@banyumasnews.comi. (n-1)

Penganten Anyar

bujang prawan janji nglamar
urip bareng kulawargan
gethok dina niat besan
nyebar uleman maring kadang
gawe jenang masang tratag
janur kuning depasang ngarep lawang

spiker nggenthoar calung campur sari kanggo hiburan
aweh ngerti khajatan wis demimiti
wong kondangan nyangking tromol ndilir nuli
para sinoman peladen sandhangane seragam rapi
nyambut tamu kakung putri

nyunggi baki isi pacitan jenang wajik apadene utri
meja njacrah nderet toples isi roti
sohibul khajat bungah ati
mesem guyu karo nyobati
mangga sami dedhahari

sobatan kangge panjenengan sami
besan teka gawa jodang isi panganan
bakal penganten dandane mloes pisan

sing wadon lambene menter-menter
sing lanang maras deg-degan raine menger-menger
pengulu teka penganten ngijab

rampung ngijab terus jejer
tumpeng ingkung neng meja ander
swasana bungah rame-rame
deselingi campur sari lewih maen
tuku suweng maring pasar
pasar klewer ana undar
paling seneng penganten anyar
bubar jejer udar-udar

penganten sekalian mesem guyu
semu isin kambi para tamu
lingsir wektu adicara jejer penganten rampung
para tamu sami kondur
gari para ladhen keduman beres-beres

sing duwe khajat mlebu senthong
sumbangan numpuk segebong
atine monggok rasane plong
bojo laki cengar cengir dikut beresi
decarik-carik ndarik-ndarik

benang lawe semune mulur
pethilane degawe kasur
baranggawe tamune elur
bubarane akeh sedulur

jingkat jingkut pengantene mlebu senthong
mambu wangi kembang mlathi
rasa kesel wis deliwati
atine deg-degan arep dewiwiti sing endi

jagong amben delang deleng ting pentheleng
sing lanang manthuk sing wadon dingkluk
ngemek bathuk keliru kupluk
bareng nylinguk sing wadon kesikut
dengak maning murug tengkuk

ati medhedheg arep kesuh
bareng tangane decekel mlirik rikuh
pipine desun rasane alah mbuh….

lampu listrik degeyang geyong
aja brisik mbok ana wong
lampu listrik deuthak athik
ngesun sethithik krasane asik

siki wis rinaket tali nikah
janji sekeloron pati urip dadi sumpah
penganten anyar babar tresna
buktekna agine gendhakan
kepenginane sepirang-pirang

gayuh umah tangga sing kepenak
sakinah mawadah wa rohmah
urip mulya ketrima gusti allah
ora srakah sing penting brekah

buang runtah godhonge dhamar
damar loro kayune mubah
angi bungah penganten anyar
bukak kadho isine grabah

swasana umah rampung khajatan
sing rewang umbah-umbah grabah
sinoman rampung kari resik-resik panggung
barang silihan debalekna kabeh
besan kondur nyangking brekat
bapa biyung bungah due mantu anyar

jangan beweh debuntel klaras
kanggo lawuh madan enak
baranggawe olih akeh beras
olih mantu tambah anak

20062009

Tentang Penulis

& Komentar so far. Feel free to join this conversation.

 1. rujito 04/12/2012 pukul 17:15 -

  bareng tek waca…….jan nyenengi + gawe guyu………..menghibur pokoke pak wanto….,salam kenal.

 2. Bawor Paluaji 15/05/2012 pukul 08:29 -

  kiye nembe geguritan sing tak goleti seprana seprene…………. kaya goleti susuhing angin……….. balunge kangkung……heheheheh…..matur suwun

 3. Aran Setiadi 11/12/2011 pukul 13:26 -

  nah, kie bisa nggo inspirasi aku, anu ana tugas gawe geguritan ko…

 4. wanto tirta 09/04/2011 pukul 22:27 -

  cocnah; mas santo, mtr nuwun parikane; om benter tajum, wah atensinya suwun; bung Banyumas 1, insyaaloh inyong usaha nggulawentah guritan banyumasn; mas heri setiawan, s.pd, matur nuwun apresiasine; de prapto, trim ya ucapane; mas ph dipaleksana, ayuh bareng-bareng uri2 dialek inyong bangumasan ; kang bambang suharno, kesuwun mantaaaape; mas bondan wikarsa, kesuwun cathetane, anane kaya kuwe mas, prosa liane ana, ningen inyong lewih seneng nulis geguritan. trim, mas ulasane.

 5. xocnah 20/04/2010 pukul 17:23 -

  mbok mbok mbok,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,uwwwwwapik tenan

 6. santo... 05/04/2010 pukul 18:53 -

  nonton pawai ora mulih-mulih…golet cewe ora olih-olih..jenang ketan go digawa kali, terus kemutan ngantii mrebes mili

 7. Benter Tajum 19/02/2010 pukul 07:43 -

  yong bar mbukak email njur dikirimi geguritan kiye. matur nuwun.

 8. Banyumas1 10/02/2010 pukul 20:02 -

  Mangga Kang Wanto Tirta, ini ada permintaan dari Kudus. Mungkin Kang Nanang bisa juga membantu?

 9. Heri Setiawan,S.Pd. 10/02/2010 pukul 08:59 -

  Tolong dikirimi berbagai contoh geguritan untuk bahan pengajaran bahasa Jawa di SMP 1 Gebog, Kudus.

 10. prapto 08/10/2009 pukul 20:50 -

  wah,,,, apik tenan
  pancen Bpk Wnto mantep,,,,,?????
  kulo tiang enom merasa terharu
  slm kangge klrg sdyo gih Pak, saking tanggane bpk, prapto putra Bpk Maduki

 11. PH Dipaleksana 26/08/2009 pukul 17:38 -

  Lah kiye gegurutan sing ditunggu-tunggu, jan nylekamin pisan… ayo penyair liyane ditampilna…. karo nguri-uri basa Banyumasan sisan.

 12. bambang suharno 26/08/2009 pukul 09:51 -

  Kang Wanto memang Mantaaaaaaaaaaaaap!

 13. Bondan Wikarsa 25/08/2009 pukul 01:18 -

  Sebuah tuturan enteng dicerna yang sarat makna.
  Gambaran jenaka penganten banyumasan bisa terdeskripsikan nyata.
  Meski tidak utuh karena memang demikianlah keterbatasan kerangka sebuah geguritan, tetapi bau desah kehidupan “ngantenan” ala banyumasan nyaris tidak ada yang terbuang.
  Luar biasa… asyik…
  Adakah Kang Wanto Tirta juga punya prosa dan atau esai banyumasan? Kapan Kang digelar di sini?
  Salam dari Solo.

Leave A Response