Purbalingga ne inyong

Jaman wis tambah maju, menungsa wis pada modern, tingkah polahe juga ora kalah modern. Semono uga kotane inyong, Purbalingga… ning ndi-ndi siki wis jamak lumrah ana montor pating sliwer, ora kaya jamane mendiang Panglima Sudirman sing asal Rembang, siki kabeh-kabeh uwis kepenak. Bisa dikatakna Purbalingga ora kalah karo kabupaten liyane. Masyarakate makmur, subur (sing makmur, sing ajur ya pirang-pirang). Eh, wong slogane kaya kue, ya inyong manut, kaya sing ning kaset Purbalingga mbangun, daripada domeih Bupatine, hehe….

Jane ya akeh benere, pabrik-pabrik siki wis akeh sing ning Purbalingga, dalan-dalan wis bagus, tempat pariwisata apik-apik. Kie kabeh amarga kerja kerase masyarakat Purbalingga kabeh, ora terkecuali inyong, kaya kue?

Tapi ya kadang inyonge mandan miris, bocah noman Purbalingga siki kayane pada ora tresna karo basane dewek, ya kue basa ngapak poreper, jane kenangapa?

Siki bocah SD nganti SMP jarang-jarang sing ngapak, apa pada isin? Sing diisini apa? Cengkoke? Mbok malah kepenak, nek ngomong mantebh, angger dienggo ngaji juga kepenak dadi pinter nyeklok.

Inyong kadang bingung, emang bener awake dewek urip ning Indonesia, berbahasa juga kudu Bahasa Indonesia, tapi mbok ya ngapake aja ilang…

Ora lucu teli, wong Kalikabong ketemu wong Padamara takone “darimana?” jebul ditakoni, wong Padamara cerek Aquarium Purbasari.

Inyong bukane ora setuju apa sing disebut penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi kan kembali ke laptop, dewek wong Purbalingga, angger udu rika karo inyong sing nguri-uri sapa? Wong Landa?

Aja ngasi ngemben anak putune dewek, sinau basa ngapak nganti maring Landa! Ndadak numpak montor mabur, larang! Akeh siki ko buktine kitab-kitab kuno jaman kerajaan Indonesia, malah anane ning luar, dewek arep sinau kitab-kitab kuna maring luar, apa rikane gelem kaya kue? Adoh kang, mbekayu…

Dadi siki mumpung teksih bisa didandani, ya ayuh bareng-bareng diubah kebiasaane…

Aja isin, angger tuku barang ning toko, takone “kue pira kang, utawa mbekayu” sukur-sukur ya basa, malah lewih apik. Dewek teli kudu bangga dadi wong Purbalingga, cikal bakale TNI kue Panglima Sudirman, siki tugase dewek nguri-uri namabahi sing kurang becik, ngilangna sing ala…

Walopun dewek ngranto adoh sekang Purbalingga, dewek aja ninggalna Purbalinggane, wong teli wedi karo wong Purbalingga, soale angger jengkel gelem mangan wong, hehe.. kaya Sumanto ya kang.

Lha siki mumpung kabeh-kabeh urung kebacut, mageh ayuh bareng-bareng didandan. Dimulai sing awake dewek, sukur-sukur bocah nom-nome gelem gawe kegiatan rutin, lomba Dagelan se SMA, misale… eh, ya mbok sing kegiatan kaya kue, muncul peang penjol versi anyar, apa gantine Indro Warkop…

Kue si ya kur ide ya kang, mbekayu… inyong nulis unek-unekku dewek daripada turu sore, dicakoti lemud, ya ora teyeng sumbang duit, sumbang saran…

Mbok menawa uga mbesuk inyong slamet, waras, diparingi murah ning Gusti Allah, inyong dadi Bupati Purbalingga, rika-rika pada dadi wis ngerti bahwa inyong tresna karo Purbalingga sekabehane.

Ya wis disit ya kang, mbekayu, uwis mandan wengi, mbok domeih tanggane, soale inyong di sambi tip-tipan, jane si inyong arep nonton sinetron juga, hehe..

Ya wis kaya kue bae, kesuwun wektune…
Kulonuwun
Ridho Astono
ridho.astono@gmail .com

2 Comments

  1. Inyong setuju banget kuwe kang malah nek perlu de gawe hak patenne mbok kaya sing uwis – uwis debajak neng anggane he he

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.