Geguritan Wanto Tirta

PENYAIR ini lahir di Ajibarang Banyumas 47 tahun yang lalu. Puisinya tersebar di sejumlah media cetak lokal dan nasional. Wanto Tirta juga menulis geguritan khas Banyumasan. Kumpulan geguritannya kini tengah dipersiapkan untuk diterbitkan.

Silahkan yang mempunyai esei sastra budaya, puisi atau geguritan kirim ke nanangnews@yahoo.com atau redaksi@banyumasnews.com

CENTHENG DESA

awang-awang kanggo blayangan

sapa nyana wolak-waliking jaman

agi gemiyen sekolah sekolah deweke kesed tur bebehan

biji kur mung-mungan

senajan wong tuane kelebu sugih lumayan

ningen bocahe mrah mrahan

malah kembul preman dadi centheng bajaran

gatha gethe tingkah polahe

pengrasane wis dadi wong kutha

maring tangga teparo nidokna tato

neng ngarep bapa biyunge mbrekeseng malang kedhek

karo bocah nom-noman mingkis klambi mbledeh benik

ngumbar omong yen dheweke siki dadi wong gledegan

aja wani sambat sembarangan

aja monggeni wayah bengi

woen wuni kulite abang

bocah wingi aja kemlinthi

angger wani maju tek tendhang

weh lah dalah …

reformasi mula bukane partai politik ngrembaka

wong padha balapan gawe partai

rumasa ana kasempatan centheng desa melu bae rebutan

bab akeh batire

dong rembugan kapilih dadi pengurus

sing bakal nggulawenthah obah mosiking partai

nganggo dasi dawa sesisih

esih bersih moh deresiki

ana reformasi padha rebut korsi

wong cilik repot nasi

nah

pancen arep go dalan polah

pemilu degelar deweke kepilih dadi calon anggota dhewan

tambah sungringah

terus bae kampanye blusak blusuk mider desa

janji-janji lambe umpruk deambrah-ambrah

sanggup majukna desa

nyejahterakna rakyat

sing deomongi kur manggut-manggut

centheng desa pidhatone tambah rosa

dekeproki kaya agi bur dhara

tawa program ngambyah-ngambyah

bareng rampung desubya-subya

kabeh para rawuh padha nyembah

asung bekti kon amplope tambah

kaos bolong madan cungklang

bolong sepira detambal dluwang

milih inyong aja sumelang

kanggo rika siap berjuang

lah jan

agi sekolah dewulang ngesuhna guru

angger ulangan olihe sindik ondhol utawa korsi njengking

soten pinter embret omongan

ketambah dunya wong tuane lumayan

kena kanggo sangu golet bithing swara

bisa wuwur maring kanca sedulur

nandur bligo oyode mulur

nandur beweh madhep dhuwur

arep jago eman sedulur

sregep aweh sregep wuwur

wow kedadian

centheng desa dadi wakil rakyat

tambah mbrekeseng cementheng centheng

omonge rosa polahe neka-neka

senajan kemampuane mung-mungan

pikire cupet pengalamane saupret

modal nekad kena nggo sangu mulya

mangkat siding sing penting tanda tangan

jagong grok nyuled rokok

utawa ngantuk silir-silir lenggak lenggok

senggar senggur ngorok ora mikir sidang wis dekethok

mangsan mikir mbodokna batir

mangsan tampa gaji tanda tangan gemati-gati

ati ngekeng ora kena kecuil

salah kedaden ‘wakil rakyat’ sing ‘mata dhuitan’

dunya rakyat padha go jimpitan

rembug anggaran ana sing go rebahan

reformasi gembar gembor awang-awang

ora olih tuku utawa adol korsi

ayuh bareng brantas korupsi

mbela nasib wong cilik sing taun-taunan melasi

ningen deweke mengkruk-mengkruk jangong korsi

nyulap kuitansi dadi buksi

nggedekna anggaran kanggo blanjaan

kunjungan kerja’ jane pakansi plesiran

bancikan dingklik kanggo golet bandha

limang taun gaji mlarah-mlarah

ana kritik ora degubris

ana saran delebokna kranjang

dadi politikus aja rakus

eling janji aja kelalen berjuang

rakyat ngenteni kasejahteraan

nabuh gong tabuhe nyilih

ana kuwali abang putih

bareng jagong kelalen sing milih

ora tau bali ora tau mulih

wolak waliking jaman jumpalitan

wakil-wakil sontoloyo’ mipil kebedag

deuber-uber neng kapeka

mipil desered mlebu penjara

centheng desa kedher wedi polisi

dina wengi jampa jampi

golet dukun kanggo nutupi bukti-bukti kuitansi

supaya ora katon nglomboni

bener jejer

becik ketitik

ala ketara

katon wera-wera

ruh reformasi esih akeh sing suci

wakil sing bersih tetep sumunar madhangi ati

terus berjuang awan bengi

centheng desa deadili kebukti korupsi

pog ging pog mlebu bui

astaghfirullahal’adzim

Wanto tirta

NGEBOR

gara-gara pinter geol bokong

munggah panggung derubung wong

nembang dangdut ngorong-ngorong

panggung oyag geyang geyong

sing ngibing karo gleyar gleyor

senggoyongan ayag oyog

tembang danggdut kanggo kasenengan

dadi dalam pangan wong pirang-pirang

nonton tivi nyetel radio maca koran

jagad oreg padha surakan

akeh wong wadhon pada sumelang

wegah ginggang mbok detinggal sing lanang

golet bojo sing bisa goyang

gara-gara pinter geol bokong

pahal nembang olih dhuit segebong

bali desa dadi cukong

kena nggo gawe gedhong magrong-magrong

bungahna kulawarga atine bombing

tua nom lanang wadhon

dina wengi kepengin ngebor

keliru ngebor

bokong dadi nglosor

kesasar ngebor pipa lapindo malah bocor

gawe sengsara maring wong

keliru gleser ati tambah gemeter

keliru guyer bisa keblinger

keliru ngisor puser weteng mlendhung rasane kleyer

ingsar ingser dopok ratu ngebor

akeh wong kepengin kesohor

bisa ngebor nganti nyonyor

kon sing lanang tambah nyosor

ibu-ibu gisus kepengin nyonto

rame-rame latihan ngebor

bokong deingser rasane seer

tapih nyrimped tiba kejongkong

bathuk mlenong nangis ngorong-ngorong

gara-gara pinter geol bokong

ider bokong butul hongkong

niat nyambut gawe malah entong brontong

bali ngode umah gari seplong

bukak senthong atine nlangsa nggelolong

neng luar negri deremehna wong

golet dolar olihe weteng jemblong

dadi korban gawanane tekong

sing teyeng geol bokong tambah kesosor

sing tiru-tiru kur padha ndomblong

kelalen maring budhayane inyong

kudhu eling lan waspadha

majune jaman ora kena diadhang

rembesing budhaya terus blandhang

mulane padha sangu benteng iman lan taqwa

kanggo cekelan brayan neng alam dunya

kanggo celengan neng alam akherat

aja nganti keblinger ora due uger

aja nganti necer neng ngisor wudel

mbok dadi urip ora due pager

3 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.