Geguritan Fajar ‘Doyok’

FAJAR PRAPTONO alias Fajar Penuh Ceria alias Doyok ini sebenarnya lebih dikenal sebagai pemusik humor. Pria yang berprofesi sebagai Dosen SD ini juga menulis geguritan. Geguritan yang dibaca dan divideokan secara sembrono ini sempat dilempar via tautan ke netters FB. Meski humoris, terlihat tema geguritan yang dipilih Kang Doyok sangat serius.

doyok

Negara Gubes

Nang Negara gubes,

Kabeh sarwa gubes

Ana ora nana pangan…gubes

Tangga nebasna pete….gubes

Si Karsim, nandur duren nang tritikan,

ya gubes

apa maning si Daplun,

ora taren ora poyan,

ora segu ora wahin,

kayong getol goli mbedhogi tanduran

lha ya…sing dadi tangga,…gubes

jaaan, pancen………..abong – abong negara gubes

kabeh sarwa gubes

kaki Sanmiardja munggah dadi RT…….gubes

putune nini Nawen

nyolong dalan bocah….gubes

apa maning kaya agi dhong ndhing wingi

nang radio moni wara – wara,

Polisi telah menemukan

Sepucuk senjata di rumah Kartim

Tangga teparo tambah gubes

Ujare nini Tarsiwen kambi dleming…..

”Lha wong mbeke nemu pucuke

be koh wis reang,

apa maning nemu butul bongkote…..”

lha ya, ora sengsaya goli……………gubes

nang negara gubes,

kampung sega ndhog alias maregi

gang delep

kabeh sarwa gubes

ningen wargane akeh sing ahli alias lihai

nang babagan sulap

ana sing teyeng nyulap

rai nggethingi dadi rai melasi

ana sing teyeng nyulap sawah dadi umah…

ana sing teyeng nyulap latar

dadi pasar

ana sing teyeng ngilang sekang kodhean

ningen juragan ora gotak

ana sing teyeng ngilangna tugu

ana sing teyeng ngilangna wit

malahen uga ana sing teyeng

ngilangna motor neng gili

jaaaaaaan pancen………abong abong si negara gubes

ewa semana…….

inyong tetep acung jempol

aring kaki Sanbasri

jalaran deprentah kon madhang

lha koh malah kethepelan menek

angger udu delep, apa arane ???????

ningen bener…….

merga kaki Sanbasri tukang kedhuk sumur

nang negara gubes

kabeh sarwa gubes

mula kaya inyong sing mung jejere blekethir

wong bodho,

ora lihai ngapa-ngapa

mung teyenge ndonga

moga-moga warga Negara gubes

klebu para tukang sulape

nduweni krenteg,

nyulap Negara gubes

dadi anteng, jenjem, adhem, ayem,

tur gemah ripah loh jinawi

tata titi tentrem kerta raharja

sewargane

ora mung gubeeeeess bae.

pwt, 71109

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.