Biolane Kang Herman Rusak (1)

Ditulis 26 Sep 2010 - 20:59 oleh Banyumas1

Ngedebuse Kang Gonang:

biola

“PAK kulo manut ditangkep tapi tulung biolane nyong mbok rusak. Aduh aja dibalangna, tulung kiye anu biola siji sijineng ” Kang Herman ngendus ngendus sepatune pak Satpol PP bar digaruk petugas.

Kuwe sing paling tek emut emut kejadiane pas Kang Herman ditangkep Satpol PP. Agi di ewek ewek petugas Satpol sing cewek,klambine  Kang Herman neng bagian kelek nganti sewek.

Kang Herman nangis, senar biolane sing siji pedot. Neng pojok ruang kantor Satpo PP deweke nangis mbrebes mili. Ujarku nangis gara gara anake sing arep mlebu SMA wingi minggat sebabe ora bisa sekolah gara gara Kang Herman ora bisa mbayar uang pembangunan.

” Nyong kiye anu tukang ngamen, pengemis ning dalan, mana due duit nggo mbayar uang pembangunan sing ngasi mangatus sewu,” Kue kalaimate Kang Herman jamane pertama ketemu aku.

Wektu semono aku Alhamdulillah bisa mbantu 200 ewu. Duitku dewek sekang  honorku nulis puisi karo cerpen ditambah adol celana cutbrehku sing wisa lawas men.

Siki ketemu maning lagi nangis neng pojok kantor Satpol PP. Biolane dicekel kenceng banget. ” Herman..!!! bangun…!!” Kang Herman kaget. Awake njumbul njumbul kaget dibentak Pak Satpol.

” Sampean sudah berkali kali diperingatkan  jangan ngamen dipinggir jalan, masih saja bandel yah. Sini Biolane tek banting sisan,” Pak Satpol mendelik matane meh malik.

Kang Herman kepoyuh poyuh, banyune mili neng sela sela celanane. Kang Herman meluk biola kenceng banget. Awake trus dijorogna Pak Satpo liane. Senare pedot maning.

” Pak kulo dipenjara ya gelem, tapi tulung biolane aja digawa gawa. Tulung pak..tulung,” Kang Herman ngambungi tangane Pak Satpol. Kiye anu dalan pangane kula mung mungan.

Pak Satpol malah mendelik, biolene direbut paksa. Karo mbentak mbentak Kang Herman, biolane arep diantemna neng tembok….. (ana sambungane)

Tentang Penulis

& Komentar so far. Feel free to join this conversation.

  1. japra 30/09/2010 pukul 18:18 -

    Kue sing disabetna tembok kudune satpol PPne apa ya?

  2. RiptoBawor 27/09/2010 pukul 20:47 -

    Jan apamaning kiye, basa banyumasan pancen nyampleng yah. Akwh pisan gaya bahasane. Nganti nyong dewek mandan ora paham. Critane kayong mandan mambu pulitik jelas kyeh… terusna bae…ayuh aja wedi…..

Leave A Response